Aktualności :: prof. nadzw. dr hab. inż. Waldemar Karwowski
Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

prof. nadzw. dr hab. inż. Waldemar Karwowski


 


Prof. nadzw. dr hab. inż. Waldemar Karwowski
Katedra Zarządzania WSIiZ Rzeszów
Sucharskiego 2, pok. 213
email:

 


Nota biograficzna


Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Texas Tech University (Lubbock, Texas, USA), oraz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle (ORGMASZ, Warszawa). Specjalizuje się w zarządzaniu systemami pracy, ergonomii przemysłowej, human-systems integration, modelowaniem zlozonych systemow interacji czlowieka z technologiami, oraz zwinnością i bezpieczeństwem w zintegrowanych systemach wytwarzania. Prezes Amerykańskiego Human Factors and Ergonomics Society (2006-2007), członek korespondencyjny Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, członek Komitetu KOmitetu Human Factors Amerykańskiej Akademii Nauk (2007-2009).  Redaktor Naczelny dwoch czasopism naukowych: Theorectical Issues In Ergnoomics Science (Taylor & Francis, Ltd). oraz Human Factors and Ergonoomics in Manufacturing (John Wiley & Sons, New York). Autor albo wspołautor ponad 350 publikacji naukowych. W latach 1983-2007 Profesor i Dyrektor Centrum Ergonomii Przemysłowej na Wydziale Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Louisville, Kentucky, USA. Obecnie Professor i Dziekan Wydzialu Inżynierii Przemysłowej i Systemow Zarządzania Uniwersytetu Central Florida w Orlando, Florida, USA.

 


Materiały dla studentów:

 

ZARZĄDZANIE

Wykład 1
Wykład 2 część 1

Wykład 2 część 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

 

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI PRACY: Perspektywa Europejska

Zarządzanie wiedzą

Zarzadzanie bezpieczenstwem pracy: kontekst europejski

Zarzadzanie BHP: przyklad PKN Orlen

Nauka o serwisie (Service science, management and engineering- in English)

Leadership (przewodzenie w firmie)

Environmental and business sustainability

 

QUALITY MANAGEMENT (in English only)

Chapter 1: TQM

Chapter 2: TQM

Chapter 3: TQM

Chapter 4: TQM

Chapter 5: TQM

Chapter 6: TQM

Chapter 7: TQM

Chapter 8: TQM

Chapter 9: TQM

 

INDIVIDUAL PROJECT

BALDRIGE AWARD CRITERIA (NON-PROFIT)

 

ISO STANDARDS

PETER SENGE

Wykład 5

Wykład 6

 

KIEROWANIE ZESPOLAMI LUDZKIMI

 

WYKLAD 1

WYKLAD 2

WYKLAD 3

WYKLAD 4

WYKLAD 5

 

WYKLAD MONOGRAFICZNY  - NOWOCZESNE KONCEPCJE I WYZWANIA TEORII I PRAKTYKI ZARZADZANIA

 

WM- W1

WM- W2

WM- W3

WM- W4

WM- W5

 

 

 

 

 

 

 

The Malcolm Baldrige National Quality Award

opublikowano: 20 maja 2009 15:00

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry