Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

prof. nadzw. dr hab. inż. Waldemar Karwowski


 


Prof. nadzw. dr hab. inż. Waldemar Karwowski
Katedra Zarządzania WSIiZ Rzeszów
Sucharskiego 2, pok. 213
email:

 


Nota biograficzna


Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Texas Tech University (Lubbock, Texas, USA), oraz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle (ORGMASZ, Warszawa). Specjalizuje się w zarządzaniu systemami pracy, ergonomii przemysłowej, human-systems integration, modelowaniem zlozonych systemow interacji czlowieka z technologiami, oraz zwinnością i bezpieczeństwem w zintegrowanych systemach wytwarzania. Prezes Amerykańskiego Human Factors and Ergonomics Society (2006-2007), członek korespondencyjny Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki, członek Komitetu KOmitetu Human Factors Amerykańskiej Akademii Nauk (2007-2009).  Redaktor Naczelny dwoch czasopism naukowych: Theorectical Issues In Ergnoomics Science (Taylor & Francis, Ltd). oraz Human Factors and Ergonoomics in Manufacturing (John Wiley & Sons, New York). Autor albo wspołautor ponad 350 publikacji naukowych. W latach 1983-2007 Profesor i Dyrektor Centrum Ergonomii Przemysłowej na Wydziale Inżynierii Przemysłowej Uniwersytetu w Louisville, Kentucky, USA. Obecnie Professor i Dziekan Wydzialu Inżynierii Przemysłowej i Systemow Zarządzania Uniwersytetu Central Florida w Orlando, Florida, USA.

 


Materiały dla studentów:

 

ZARZĄDZANIE

Wykład 1
Wykład 2 część 1

Wykład 2 część 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

 

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI PRACY: Perspektywa Europejska

Zarządzanie wiedzą

Zarzadzanie bezpieczenstwem pracy: kontekst europejski

Zarzadzanie BHP: przyklad PKN Orlen

Nauka o serwisie (Service science, management and engineering- in English)

Leadership (przewodzenie w firmie)

Environmental and business sustainability

 

QUALITY MANAGEMENT (in English only)

Chapter 1: TQM

Chapter 2: TQM

Chapter 3: TQM

Chapter 4: TQM

Chapter 5: TQM

Chapter 6: TQM

Chapter 7: TQM

Chapter 8: TQM

Chapter 9: TQM

 

INDIVIDUAL PROJECT

BALDRIGE AWARD CRITERIA (NON-PROFIT)

 

ISO STANDARDS

PETER SENGE

Wykład 5

Wykład 6

 

KIEROWANIE ZESPOLAMI LUDZKIMI

 

WYKLAD 1

WYKLAD 2

WYKLAD 3

WYKLAD 4

WYKLAD 5

 

WYKLAD MONOGRAFICZNY  - NOWOCZESNE KONCEPCJE I WYZWANIA TEORII I PRAKTYKI ZARZADZANIA

 

WM- W1

WM- W2

WM- W3

WM- W4

WM- W5

 

 

 

 

 

 

 

The Malcolm Baldrige National Quality Award

opublikowano: 20 maja 2009 15:00

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry