Aktualności :: Pożegnanie Profesora Zina
Strona główna

Aktualności

Strona główna

Pożegnanie Profesora Zina


25 maja 2007

Szanowni Państwo!

 

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy w dn. 17 maja br wiadomość o śmierci śp. prof. dra hab. inż. arch. Wiktora Zina, twórcy i kierownika Katedry Dziedzictwa Kulturowego i Humanizacji Biznesu w naszej uczelni. Wychowawcy wielu pokoleń uczonych i rzesz studiującej młodzieży.

Śmierć profesora odebrała nam Przyjaciela i Mistrza, Wielkiego Człowieka i Wybitnego Artystę, Naszego Przyjaciela.

Z inicjatywy władz uczelni w dn. 18.05.07r. o godz. 9.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.
w Rzeszowie  zgromadzili się pracownicy i studenci naszej uczelni, aby wziąć udział w mszy św. żałobnej za duszę śp. Profesora. Mszę celebrował Kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Jan Szczupak w towarzystwie ks. proboszcza Franciszka Kołodzieja i Duszpasterza Akademickiego WSIiZ ks. Andrzeja Cyprysia, a chór uczelniany śpiewał pieśni żałobne...

Tego samego dnia w holu głównym uczelni wyłożyliśmy księgę kondolencyjną dla umożliwienia składania kondolencji, dokonywania wpisów ku pamięci profesora, często niezwykle wzruszających, zwłaszcza tych pochodzących od Jego wychowanków.


Dla składania kondolencji uruchomiliśmy również stronę internetową:
http://www.wsiz.rzeszow.pl/pozegnanie/

 

Wszystkim chętnym pracownikom i studentom uczelnia zorganizowała wspólny wyjazd do Krakowa aby uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych jakie odbyły się w dn.23.05.07r.

Liczne grono uczelniane w liczbie ponad 80 osób na czele z rektorem WSIiZ, Duszpasterzem Akademickim, z udziałem pocztu sztandarowego wzięło udział w mszy żałobnej w Bazylice Mariackiej koncelebrowanej przez 24 księży, którym przewodniczył bp Jan Szkodoń. Wśród nich byli kapłani diecezjalni i zakonni m. Krakowa, Warszawy, Rzeszowa, Hrubieszowa wraz z ks. Prałatem Zdzisławem Peszkowskim kapelanem rodzin katyńskich i ks. Bogusławem Bartoldem rektorem kościoła św. Anny w Warszawie.

Uroczystościom na cmentarzu Rakowickim przewodził kardynał Stanisław Dziwisz w towarzystwie kardynała Franciszka  Macharskiego.

Profesora żegnały obok najbliższej rodziny tłumy przyjaciół, młodzieży, współpracowników, wielbicieli.

Wśród licznych mów pogrzebowych mocno utkwiły w pamięci uczestników uroczystości jakże znamienne, serdeczne i z głębi serca płynące słowa naszego rektora prof. T. Pomianka, których treść przytaczamy poniżej:

 

   Przez ponad 10 lat mieliśmy szczęście obcować z Profesorem Wiktorem Zinem. Dzisiaj my: studenci i pracownicy naszej uczelni składamy hołd Profesorowi, dziękując za wszystko czego nas nauczył, co nam przekazał. Będziemy zawsze pamiętać!
   Podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z ukochaną Żoną, powiedział: radź sobie. Tak jakby wiedział, że za chwilę przeniesie się do lepszego świata.
   Myślę sobie, że z kolei  nam chciałby powiedzieć: radźcie sobie sami. Radźcie sobie sami skoro tak słabo słuchaliście kiedy z pasją mówiłem, że ta cywilizacja jest coraz mniej refleksyjna, że ten świat pędzi coraz bardziej na oślep. Może moje odejście sprawi, że zauważycie jak groźny jest dzisiejszy deficyt wrażliwości, deficyt poczucia piękna?
   Odchodzi kolejny Wielki Polak. Zróbmy wszystko, żeby zrobić dobry użytek z Jego wspaniałej spuścizny. Owszem dla Jego chwały ale przecież także dla naszego dobra i następnych pokoleń. 
   Panie Profesorze, kto teraz tak pięknie jak Pan będzie uczył nas miłości do ziemi ojczystej...??
   My osieroceni zwracamy się do Boga Ojca Wszechmogącego z prośbą, żeby Tobie w Niebie wynagrodził za wszystko co dla nas uczyniłeś.
Kochany Profesorze spoczywaj w pokoju wiecznym.

 

 

 

Tym wszystkim, którzy nie mieli zaszczytu poznać bliżej śp. prof. W. Zina i Jego dokonań dla naszej uczelni przekazujemy niniejsze informacje:

 

Profesor stworzył Katedrę Dziedzictwa Kulturowego i Humanizacji Biznesu w WSIiZ w 1996 r. i pełnił funkcję jej Kierownika.

W trakcie ponad 10 letniej pracy w uczelni prowadził wykłady z przedmiotu ,,Historia kultury i sztuki” dla 1876 studentów. Był promotorem 63 prac magisterskich i 14 licencjackich, a także recenzentem 57 prac magisterskich.
Wykłady otwarte - ,,Myślę więc jestem – czuję więc jestem na progu XXI wieku” oraz „Świat sztuki przełomu XX i XXI wieku”- cieszyły się niesamowitą popularnością, nie tylko wśród pracowników Uczelni i studentów, ale również osób spoza.

Wszyscy mamy w pamięci Jego znakomity wykład wygłoszony 17 maja 2001 r. podczas obchodów 5-lecia WSIiZ pt. ”Granice piękna”, opublikowany w zbiorze wykładów jubileuszowych Meandry tradycji – zakręty ponowoczesności (WSIiZ, Rzeszów 2002 r.).

Niezwykle cennym darem od prof. Wiktora Zina dla nas wszystkich, jest bogato ilustrowany rysunkami i szkicami autorski zbiór esejów pt. ,,Narodziny krajobrazu kulturowego” (WSIiZ, Rzeszów 2005 r.). Piękno tego opracowania stanowią zarejestrowane elementy krajobrazu architektonicznego, które zniszczył czas, ale także portrety ludzi, którzy odcisnęli swoje piętno na polskiej kulturze. Drugą istotną publikacją pod redakcją prof. Wiktora Zina, jest album - ,Krajobrazy Podkarpacia' (WSIiZ, Rzeszów 2004 r.). Publikacja ta, powstała w oparciu o materiał fotograficzny wykonany przez studentów WSIiZ w ramach zajęć z Historii kultury i sztuki.

Pod kierunkiem Profesora dokumentowano dziedzictwo kulturowe naszego regionu, ginące zawody, podkarpacki krajobraz.

W wyniku tych działań zrealizowano film o gotyckim szpitalu św. Jadwigi w Bieczu, emitowany w TV Polskiej oraz  dokumentalną produkcję „Lirnicy” pokazywaną na  wielu przeglądach artystycznych.

W naszym multimedialnym archiwum znajduje się szereg rejestracji dokumentujących tradycje związane z Podkarpaciem  stanowiące efekt pracy Katedry Dziedzictwa Kulturowego.

 

 

 

opublikowano: 28 maja 2007 11:13

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry