Strona główna

Aktualności

Strona główna

Otwieramy nowy kierunek - rusza Wychowanie Fizyczne!!!


4 czerwca 2007

Otwieramy nowy kierunek - rusza Wychowanie Fizyczne!!!


Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadano Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wydziałowi Zamiejscowemu w Przeworsku uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku „Wychowanie fizyczne”.
Biorąc pod uwagę pozytywną ocenę i stanowisko Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznał, że jednostka organizacyjna Uczelni jest przygotowana do prowadzenia studiów pierwszego stopnia – studiów licencjackich na kierunku „Wychowanie fizyczne”.
Decydując się na nowo utworzony Kierunek student ma do wyboru dwie specjalności: Zarządzanie instytucjami sportowymi-menadżer sportu oraz Odnowa Biologiczna.

W ramach proponowanej specjalności Odnowa Biologiczna absolwent zdobędzie umiejętności kompetentnego oddziaływania na dzieci, młodzież i osoby dorosłe w celu zaspokojenia ich potrzeb w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki oraz wpajania nawyków uczestnictwa w kulturze fizycznej od wczesnej młodości do wieku podeszłego. Dodatkowe uprawnienia, które można uzyskać w zakresie tej specjalizacji to: Instruktor sportu w specjalności: pływanie, koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna; Instruktor odnowy biologicznej; Instruktor fitness oraz Ratownik młodszy i wodny.

W ramach specjalności Zarządzanie instytucjami sportowymi – menadżer sportu absolwent będzie miał kompetencje do zarządzania organizacją sportową, prowadzenia badań marketingowych, komputerowego kompletowania bazy danych w zakresie sportu i rekreacji oraz wykorzystywania zgromadzonych danych.
Ważnym elementem w pracy menadżera sportu będzie znajomość segmentu rynku, na którym jego organizacja sportowa pragnie zaistnieć oraz umiejętność poszukiwania firm, które świadczyć będą pomoc finansową na rzecz drużyny, zawodnika czy też konkretnego wydarzenia sportowego.


 

Informacji udziela: Punkt Rekrutacyjny WSIiZ w Rzeszowie, nr tel. 017 866 11 99

opublikowano: 5 czerwca 2007 09:41

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry