REKRUTACJA 2009/2010 ::
Strona główna

Plany studiów

Strona główna


STUDY IN ENGLISH

kierunek: EKONOMIA, studia II-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Forma studiów:

  • stacjonarne

 

 

Studia stacjonarne


Specjalność: ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE


Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

2.

Ekonomia matematyczna

3.

Ekonomia menadżerska

4.

Ekonomia międzynarodowa

5.

Gospodarowanie kapitałem ludzkim

6.

Historia myśli ekonomicznej

7.

Język angielski

8.

Język polski*

9.

Makroekonomia

10.

Prawo gospdarcze

11.

Rynek kapitałowy i finansowy

12.

Rynki międzynarodowe

13.

Seminarium magisterskie
14. Systemy informacyjne w zarządzaniu
15. Szkolenie BHP

16.

Wnioskowanie statystyczne

17.

Zarządzanie jakością (TQM)

18.

Zarządzanie projetem
19. Zarządzanie strategiczne

20.

Zarządzanie wartością firmy
  * dla studentów polskojęzycznych w zamian nauka języka niemieckiego

 

 


Specjalność: ZARZĄDZANIE GOŚCINNOŚCIĄ


Lp.

Nazwa przedmiotu

1.

Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

2.

Ekonomia matematyczna

3.

Ekonomia menadżerska

4.

Ekonomia międzynarodowa

5.

Geografia turystyki i rekreacji
6. Gospodarowanie kapitałem ludzkim

7.

Historia myśli ekonomicznej

8.

Język angieski

9.

Język polski*

10.

Makroekonomia
11. Podstawy turystyki

12.

Podstawy zarządzania lotnictwem cywilnym

13.

Prawo gospodarcze

14.

Rynek kapitałowy i finansowy

15.

Seminarium magisterskie

16.

System rezerwacji i dystrybucji
17. Szkolenie BHP

18.

Turystyka biznesowa i kongresowa

19.

Wnioskowanie statystyczne
20. Zagospodarowanie turystyczne

21.

Zarządzanie obszarami recepcji turystycznej

22.

Zasady gościnności i obsługi klienta
  * dla studentów polskojęzycznych w zamian nauka języka niemieckiego
opublikowano: 15 grudnia 2008 07:58

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry