Strona główna

Plany studiów

Strona główna


kierunek: EKONOMIA, s tudia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

specjalna ścieżka kształcenia: BIZNES MIĘDZYNARODOWY

Formy studiów:

 

 

 

 


Studia stacjonarne


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza ekonomiczna
2.
Bankowość
3.
Ekonometria
4.
Ekonomia integracji europejskiej
5.
E-marketing
6.
Etyka gospodarcza
7.
Finanse międzynarodowe
8.
Finanse publiczne
9.
Firma w UE, programy pomocowe
10.
Geografia gospodarcza
11.
Gospodarka regionalna
12.
Gra kierownicza
13.
Instytucje gospodarki rynkowej
14.
Język obcy
15.
Kierowanie zespołami ludzkimi
16.
Komunikacja międzykulturowa
17.
Kultura europejskiego biznesu
18.
Logistyka w obrocie międzynarodowym
19.
Marketing
20.
Matematyka
21.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
22.
Mikroekonomia
23.
Negocjacje
24.
Ochrona własności intelektualnej
25.
Podstawy finansów
26.
Podstawy makroekonomii
27.
Polityka gospodarcza
28.
Polityka społeczna
29.
Prawo
30.
Przedmiot do wyboru I
31.
Przedmiot do wyboru II
32.
Przedsiębiorczość i innowacje
33.
Rachunkowość
34.
Rynki finansowe
35.
Seminarium dyplomowe
36.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
37.
Statystyka opisowa
38.
Szkolenie BHP
39.
Technologia informacyjna*
40.
Tutorial I
41.
Tutorial III
42.
Ubezpieczenia
43.
Wychowanie fizyczne
44.
Wykład monograficzny
45.
Zarządzanie
46.
Zarządzanie finansami
47.
Zarządzanie międzynarodowe
48.
Zarządzanie strategiczne
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 

 


Studia niestacjonarne


 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza ekonomiczna
2.
Bankowość
3.
Ekonometria
4.
Ekonomia integracji europejskiej
5.
E-marketing
6.
Etyka gospodarcza
7.
Filozofia
8.
Finanse międzynarodowe
9.
Finanse publiczne
10.
Firma w UE, programy pomocowe
11.
Geografia gospodarcza
12.
Gospodarka regionalna
13.
Gra kierownicza
14.
Instytucje gospodarki rynkowej
15.
Język obcy
16.
Kierowanie zespołami ludzkimi
18.
Kultura europejskiego biznesu
19.
Logistyka w obrocie międzynarodowym
20.
Marketing
21.
Matematyka
22.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
23.
Mikroekonomia
24.
Negocjacje
25.
Ochrona własności intelektualnej
26.
Podstawy finansów
27.
Podstawy makroekonomii
28.
Polityka gospodarcza
29.
Polityka społeczna
31.
Prawo
32.
Przedsiębiorczość i innowacje
33.
Rachunkowość
34.
Rynki finansowe
35.
Seminarium dyplomowe
36.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
37.
Socjologia
38.
Statystyka opisowa
39.
Szkolenie BHP
40.
Technologia informacyjna*
41.
Tutorial I
42.
Tutorial III
43.
Ubezpieczenia
44.
Zarządzanie
45.
Zarządzanie finansami
46.
Zarządzanie międzynarodowe
47.
Zarządzanie strategiczne
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"
opublikowano: 12 grudnia 2008 08:02

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry