Strona główna

Centrum Języków Obcych

Strona główna

Aktualności


 

 Business English Competition 2008

 

Centrum Języków Obcych zaprasza studentów do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Językowym Business English Competition 2008 Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Konkurs odbędzie się 24 listopada 2008 pod patronatem Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce i Ministerstwa  Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji:

Egzamin ELSA  

 

 

 

 

 

 

 

Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ WSIiZ przeprowadziło w lutym i marcu bezpłatny egzamin pilotażowy English Language Skills Assessment (ELSA) sprawdzający poziom znajomości języka angielskiego od A1 do C2 wg Common European Framework Rady Europy. Do egzaminu przystąpiło 75 kandydatów - studenci, pracownicy oraz uczniowie gimnazjum i liceum WSIiZ.

 

 

Sukcesy Centrum Egzaminacyjnego LCCI IQ WSIiZ  

 

 

 

 

                    

 

Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ w Rzeszowie zostało uznane za najaktywniejsze centrum w konkursie w 2007 roku i ponownie otrzymało I miejsce wśród polskich uczelni.

Podczas ceremonii wręczono dyplomy i nagrody studentom WSIiZ, Krzysztofowi Dobrzańskiemu oraz Ngozika Okpaladigbo z Nigerii, laureatom II Ogólnopolskiego Konkursu Językowego Business English Competition 2007.

Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ w Rzeszowie uzyskało III miejsce wśród najaktywniejszych centrów LCCI IQ w Polsce w 2007 roku. Uroczysta gala wręczenia dyplomów odbyła się 26 lutego 2008 w siedzibie LCCI IQ Polska we Wrocławiu na corocznej konferencji LCCI IQ.

 

 

 

Spotkanie koordynatorów

Centrów i Ośrodków telc Rzeszów  

 

 

 

 

 

W dniu 16 lutego 2008 miało miejsce spotkanie koordynatorów Centrów i Ośrodków telc Rzeszów w Centrum Regionalnym telc w Krakowie. Spotkanie było poświęcone między innymi wymianie doświadczeń po latach wspólnej działalności, zmianom w organizacji i administracji egzaminów, omówiono nową formę uzyskiwania licencji egzaminatora telc, jak również przedstawiono najnowsze produkty telc GmbH.

 

 

 

 

ADMINET OST-WEST

  

 

 

Rynek w Torgau z renesansowym ratuszem

 

 

Na dziedzińcu zamku Hartenfels w Torgau

 

 

 

Zwiedzanie z przewodnikiem Torgau - miasta Reformacji i Martina Lutra

 

 

Pod pomnikiem Augusta II w Dreźnie

 

 

 

Grupa 20 lektorów CJO WSIiZ uczestniczyła w dniach 22.07.2007-31.07.2007 w międzynarodowym szkoleniu metodycznym z zakresu funkcjonowania administracji publicznej w Niemczech w ramach projektu unijnego Adminet Ost-West - administracyjna sieć szkoleń i wymiana doświadczeń.

 

Szkolenie zostało zorganizowane w Torgau przez partnera projektu, firmę Ost-West Consulting, której właścicielem jest dr hab. Uwe Niedersen, naukowiec i ekspert w dziedzinie praktycznego konsultingu i w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów gospodarczych.

 

Celem projektu jest stworzenie sieci wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania administracji publicznej w poszczególnych państwach członkowskich Wspólnoty. Projekt Adminet Ost-West jest kontynuacją projektu Adminet-Administracyjna sieć szkoleń w kształceniu zawodowym drogą do kariery w Europie zrealizowanym w roku 2005, którego beneficjenci w trakcie pobytu w Wielkiej Brytanii zapoznali się z zasadami funkcjonowania sektora administracji publicznej w tym kraju i zebrali materiały dydaktyczne powstałe w wyniku międzynarodowej wymiany doświadczeń.

 

W ramach projektu Adminet Ost-West lektorzy opracowali syllabusy uwzględniające wszystkie uzyskane podczas szkolenia w Niemczech informacje, wedle których w przyszłości będą przeprowadzane kursy i szkolenia językowe dla studentów kierunków administracyjnych, osób zatrudnionych w sektorze administracji publicznej i innych osób zainteresowanych.

 

Ponadto, beneficjenci otrzymali certyfikaty potwierdzające nowo nabyte umiejętności. Certyfikaty, respektowane przez pracodawców w całej Europie, wystawiła firma Ost-West Consulting.

 

Program pobytu obejmował między innymi:

1. Spotkanie z Panem Kuhne na temat struktur i funkcjonowania administracji okręgowej starostwa Torgau-Oschatz oraz zadań służb publicznych.

2. Spotkanie z kierownikiem biura burmistrza w ratuszu na temat Władze miasta Torgau - struktury i ich funkcje; praca dla obywateli.

3. Rozmowa z Panią Jahrichen na temat Turystyka-Marketing-Zarządzanie w Torgau - możliwości urynkowienia.

4. Odwiedziny w Agencji Pracy w Oschatz i rozmowa z Panią Hanitzsch na temat poradnictwa edukacyjnego i zawodowego w Agencji Pracy.

5. Spotkanie z przedstawicielami szkoły Heimerer Schulen - prezentacja uczelni z Torgau i Rzeszowa.

6. Wizyta w Miejskim Muzeum w Torgau i spotkanie z Panią Dyrektor Konig na temat pozyskiwania środków unijnych do zarządzania muzeum.

7. Zwiedzanie fabryki porcelany Villeroy & Boch i rozmowa z Panem Kaczmarkiem na temat współpracy firmy z miejscowymi władzami.

8. Zwiedzanie Torgau, ważnego miasta Saksonii z renesansową architekturą i śladami Reformacji Martina Lutra.

9. Zwiedzanie Drezna z saksońsko-polską historią.

10. Wizyta w fabryce porcelany w Miśni.

11. Zwiedzanie Lipska i udział w wykładzie na temat historii miasta po Zjednoczeniu Niemiec.

 

 

opublikowano: 12 czerwca 2008 09:48

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry