Strona główna


Strona główna

System egzaminów


 


Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez organizację telc, będącą członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe). Organizacja telc Frankfurt posiada czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym poziomie europejskim.


Certyfikaty telc uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C1 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują 9 języków europejskich: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, portugalski, rosyjski, czeski i turecki.

Zaletą egzaminów telc jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy np. z poziomu B1 mają taki sam format we wszystkich językach. Oceny z egzaminów mają również tą samą wartość. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.


Egzaminy telc zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy - Common European Framework of Reference (CEFR). Dokument ten powstał w wyniku doświadczeń i przekonania, że wspólna zjednoczona Europa może istnieć tylko wtedy, kiedy komunikacja i porozumiewanie się Europejczyków będzie lepsze. Ze względu na międzynarodowy charakter rynku pracy nieodzownym stało się stworzenie systemu i instrumentu, który w sposób jednoznaczny opisywałby i klasyfikował umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i pracy.

 

Certyfikaty telc można uzyskać w 3300 centrach i ośrodkach egzaminacyjnych w 16 krajach Europy: Austrii, Bułgarii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.

opublikowano: 19 czerwca 2008 08:55

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry