Strona główna


Strona główna

Uznawalność certyfikatów


 

 

Polska
Egzaminy telc są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe na szeregu uczelniach państwowych i niepaństwowych.

Egzaminy telc spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

 

Niemcy
Certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne lub końcowe w wielu kolegiach i uniwersytetach, a także honorowane są przez Niemiecką Izbę Handlu i Przemysłu. Przygotowanie do egzaminów B1/B2 Business jest częścią wewnętrznych szkoleń pracowników między innymi w firmach takich jak: HAPAG-Lloyd, BASF, Otto-Versand, Bayer AG, Lindner AG, Schwarz Pharma, Wacker Chemie GmbH.

Francja
Certyfikaty telc są uznawane przez Francuską Izbę Handlową.

Węgry i Czechy
Certyfikaty telc są akredytowane przez instytucje rządowe.

Włochy
telc Deutsch B1 jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji.

Hiszpania
Egzaminy telc są częścią państwowego systemu szkolnictwa.

Słowacja

Certyfikaty telc są wymagane przy zatrudnieniu w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych.

 

opublikowano: 5 lutego 2008 09:42

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry