KIERUNKI STUDIÓW :: Terminy egzaminów
Strona główna


Strona główna

Terminy egzaminów


TERMINY EGZAMINÓW W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

 

 

Poziom wg CEF Egzamin Styczeń 2009 Kwiecień 2009

Maj

2009

Wrzesień 2009
C1

telc English C1
telc Deutsch C1

26-29 03 29 04
B2

telc English B2
telc English B2 Business
telc Deutsch B2
telc Deutsch B2 Beruf

26-29 03 29 04
B1

telc English B1
telc English B1 Business
telc Deutsch B1

26-29 03 29 04
A2

telc English A2
telc Deutsch A2
telc Test Arbeitsplatz Deutsch A2+

26-29 03 29 04
Wpłaty i rejestracja do:  15.12.2008 25.02.2009 17.04.2009 15.07.2009

 

 

 

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW TELC

 

Aby wziąć udział w egzaminie należy:

  • Dokonać wpłaty za egzamin podając numer konta WSIiZ oraz nazwę egzaminu (blankiety dostępne w sekretariacie Centrum),
  • Dokonać rejestracji osobiście w regulaminowym terminie w sekretariacie Centrum przedkładając oryginał i kserokopię dowodu wpłaty.

 

Zasady przystępowania doe egzaminów:

  • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
  • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin.
  • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
  • Informacje o wynikach można uzyskać osobiście 6-8 tygodni po egzaminie w Centrum Języków Obcych oraz na tablicy informacyjnej Centrum.
  • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 min. przed podaną godziną.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
  • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek, gumkę, długopis.
  • Listy kandydatów są wywieszane na tablicy ogłoszeń na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.
opublikowano: 29 września 2008 09:46

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry