Strona główna


Strona główna

Terminy egzaminów


TERMINY EGZAMINÓW W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

 

  

 

Poziom wg CEF Egzamin Styczeń 2009 Kwiecień  2009

Czerwiec 2009

Wrzesień 2009
C2/C1

English for Business - Four

14-15 6-7 17-18 28-29
C1/B2

English for Business - Three

14-15 6-7 17-18 28-29
B2/B1

English for Business - Two

English for Tourism - Two

14-15 6-7 17-18 28-29
B1/A2

English for Business - One

English for Tourism - One

14-15 6-7 17-18 28-29
A2/A1

English for Business - Preliminary

14-15 6-7 17-18 28-29
Wpłaty i rejestracja do: 16.12.2008 05.03.2009 20.05.2009 31.08.2009

 

 

 

 ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW LCCI IQ

 

 

Aby wziąć udział w egzaminie należy:

  • Dokonać wpłaty za egzamin podając numer konta WSIiZ oraz nazwę egzaminu (blankiety dostępne w sekretariacie Centrum),
  • Dokonać rejestracji osobiście w regulaminowym terminie w sekretariacie Centrum przedkładając oryginał i kserokopię dowodu wpłaty.


Zasady przystępowania do egzaminów:

  • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
  • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin.
  • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.
  • Informacje o wynikach można uzyskać osobiście 6-8 tygodni po egzaminie w Centrum Języków Obcych oraz na tablicy informacyjnej Centrum.
  • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 min. przed podaną godziną.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
  • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek, gumkę, długopis.
  • Listy kandydatów są wywieszane na tablicy ogłoszeń na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.
opublikowano: 1 października 2008 10:10

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry