Strona główna


Strona główna

System egzaminów


 

 

Egzaminy London Tests of English zostały opracowane na sześciu poziomach zaawansowania A1-C2 wg standardów Common European Framework of Reference (CEFR).

 

Egzaminy LTE składają się z dwóch części: egzaminu pisemnego i ustnego. Część pisemna sprawdza umiejętność słuchania ze zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem oraz pisania i oceniana jest przez zewnętrznych egzaminatorów w Wielkiej Brytanii. Egzamin ustny oceniany jest przez przeszkolonych egzaminatorów krajowych i przesyłany jest do Wielkiej Brytanii do zatwierdzenia przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

 

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywną ocenę otrzymują certyfikat od największej instytucji organizującej egzaminy w Wielkiej Brytanii, Edexcel, Pearson Company.

 

Person Language Assessments stosuje system bieżącego oceniania (e-Pen) oraz system usług centrum egzaminacyjnego w sieci (Edexcel Online), dzięki czemu kandydaci szybko otrzymują wyniki egzaminów.

 

opublikowano: 11 września 2007 10:49

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry