Strona główna


Strona główna

Terminy egzaminów


TERMINY EGZAMINÓW W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009

 

 

Poziom wg CEF Egzamin

Grudzień 2008

Maj 2009

Listopad 2009 

C1

LTE- Level 4 - Advanced

13 23  14
B2

LTE- Level 3 - Upper Intermediate

13 23  14
B1

LTE- Level 2 - Intermediate

13 23 14
A2

LTE- Level 1 - Elementary

13 23  14
Wpłaty i rejestracja do: 05.11.2008 18.04.2009 09.10.2009

 

 

 

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINÓW LTE

 

Aby wziąć udział w egzaminie należy:

  • Dokonać wpłaty za egzamin podając numer konta WSIiZ oraz nazwę egzaminu (blankiety dostępne w sekretariacie Centrum),
  • Dokonać rejestracji osobiście w regulaminowym terminie w sekretariacie Centrum przedkładając oryginał i kserokopię dowodu wpłaty.


Zasady przystępowania do egzaminów:

  • Po dokonaniu wpłaty i rejestracji nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
  • Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin. 
  • Osobom nieobecnym na egzaminie nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej. 
  • Informacje o wynikach można uzyskać osobiście 6-8 tygodni po egzaminie w Centrum Języków Obcych oraz na tablicy informacyjnej Centrum.
  • Kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin 15 min. przed podaną godziną.
  • Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.
  • Na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek, gumkę, długopis.
  • Listy kandydatów są wywieszane na tablicy ogłoszeń na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.

 

opublikowano: 2 lipca 2008 12:11

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry