Strona główna

Co nas wyróżnia

Strona główna

INNOWACYJNOŚĆ


INNOWACYJNOŚĆ

 

 

 • System Bezpłatnych Miejsc

 

 •  o od sześciu lat realizujemy program stypendialny finansowany z własnych środków, skierowany do studentów rozpoczynających edukację w WSIiZ. W ramach tego systemu najlepsi studenci mogą już od I roku studiować bezpłatnie. Z systemu do tej pory skorzystało już ponad 1000 osób.

 

 • Wideokonferencje

 

 • dzięki połączeniu ,,Telemost” systematycznie organizujemy wideokonferencje (m.in. z Departamentem Stanu USA w Waszyngtonie) w których uczestniczy nie tylko kadra naukowa ale również studenci. Wykorzystując ten nowoczesny sposób komunikacji, prowadzimy również wykłady dla studentów uczelni zrzeszonych w Konsorcjum WSIiZ.

 

 

 • Distance learning

 

 • od 2004 oferujemy naszym studentom – nauczanie na odległość poprzez Internet. Każdy student WSIiZ otrzymuje bezpłatnie materiały (płytę CD) z kursami DL odpowiednimi dla semestru i kierunku, na którym studiuje.

 

 

 • Suplement do dyplomu

 

 • w 2001 roku WSIiZ przystąpiła do międzynarodowego projektu pilotażowego w ramach, którego wprowadzono suplement do dyplomu. Dokument ten, stanowi uzupełnienie dyplomu ukończenia studiów, zawiera szczegółowe informacje o toku studiów danego absolwenta (nazwy zaliczonych przedmiotów, formy zajęć, liczbę godzin, uzyskane oceny), informacje o pracy dyplomowej, a także informacje dodatkowe np. o ukończeniu dodatkowej specjalności, odbytych praktykach. Korzystając z doświadczeń zdobytych w trakcie udziału w projekcie pilotażowym, WSIiZ przygotowała własne rozwiązania techniczne umożliwiające automatyczne przygotowanie i wydruk Suplementu do dyplomu dla każdego rocznika studentów w oparciu o używany system zarządzania uczelnią.

 

 

 • Akredytowane Centrum Egzaminacyjne EBC*L

 

 • WSIiZ jest jedyną organizacją na Podkarpaciu umożliwiającą słuchaczom studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz kursów, przystąpienie do egzaminu i zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Biznesowych (poziom A).

 

 

 • Konsorcjum Uczelni

 

 • WSIiZ wspólnie z Wyższą Szkołą Europejską im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu, utworzyła konsorcjum, dzięki któremu studenci mogą wzajemnie korzystać z ofert uczelni. Ponadto współpraca ta służy wspólnym pracom naukowo-badawczym i działalności projektowej. WSIiZ przekazuje na bieżąco know-how np. z zakresu zarządzania uczelnią, obsługi studentów i jakości procesu dydaktycznego, korzystając jednocześnie z dorobku partnerów. Współpraca ma na celu podnieść jakość oferty i zwiększyć konkurencyjność każdej z uczelni wchodzących w skład Konsorcjum.

 

 

 • UCZELNIA.XP

 

 • zintegrowany system zarządzania uczelnią i obsługą studentów został opracowany i wdrożony we współpracy z firmą Partners in Progress - to kompleksowe rozwiązanie powstało z zastosowaniem najnowszych technologii, przy współudziale oświatowych liderów rynku IT. Uwzględnia ono specyfikę działania polskich uczelni i ma na celu wspomagać ich pracę.

 

 • Budowa systemu Wirtualnej Uczelni ma charakter modułowy w skład, którego wchodzą następujące podsystemy:
   • Elektroniczna Legitymacja Studencka,
   • Kioski Informacyjne,
   • Bramka WWW,
   • Bramka Informacji Głosowej,
   • Bramka Poczty Elektronicznej,
   • Bramka SMS,
   • Podział Godzin On-line,
   • Elektroniczna Tablica Ogłoszeń,
   • Elektroniczna Ankietyzacja,
   • Elektroniczne Egzaminowanie,
   • Pomocnik – podsystem elektronicznej wymiany ocen,
   • Obciążenia Laboratorium Komputerowego,
   • Elektroniczny System Wyboru Promotora,
   • Akademickie Forum Dyskusyjne,
   • Moduł do udostępniania oprogramowania w ramach MSDN AA.

 

 • Do tej pory system ten został wdrożony (w różnym zakresie) w 50 publicznych i niepublicznych szkołach wyższych (m.in. ostatnio zakończono wdrażanie systemu UCZELNIA.XP na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej).

 

 •  System antyplagiatowy

 

 • Do tej pory system ten został wdrożony (w różnym zakresie) w 50 publicznych i niepublicznych szkołach wyższych (m.in. ostatnio zakończono wdrażanie systemu UCZELNIA.XP na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej).

  System antyplagiatowy umożliwia porównywanie prac dyplomowych z istniejącą bazą dokumentów, która tworzona jest z wcześniej przeanalizowanych i zatwierdzonych prac oraz z zasobami internetu. Wynikiem każdej operacji jest szczegółowy raport podobieństwa zawierający listę dokumentów których zawartość powtórzyła się w sprawdzanej pracy oraz ich procentowy udział w analizowanej pracy. Algorytm porównywania jest odporny na pewne modyfikacje skopiowanego tekstu. Wyniki analiz obliczane są na dwa sposoby. Pierwszy uwzględnia wszystkie wyrazy w dokumencie, a drugi ignoruje tak zwane wyrazy szumu.
  Ponadto, system antyplagiatowy jest zintegrowany z systemem Uczelnia XP i Wirtualna Uczelnia firmy Partners in Progress, dzięki czemu raport ze sprawdzania prac widoczny jest bezpośrednio w systemie dziekanatowym. Istnieje także możliwość integracji systemu antyplagiatowego z dowolnym systemem obsługi dziekanatu.
  System antyplagiatowy funkcjonuje na naszej uczelni od 2005 roku.

opublikowano: 3 kwietnia 2008 09:03

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry