Strona główna

Informatyka

Strona główna

Informatyka: Studia I stopnia


 

Studia I stopnia (inżynierskie - 7 semestrów):

 

Specjalności:

 • programowanie - odrębna ścieżka kształcenia / Top Programmers
 • informatyka medyczna
 • grafika i animacja komputerowa
 • systemy i sieci komputerowe
 • teleinformatyka[ programowanie - odrębna ścieżka kształcenia]W ramach tej specjalności studenci wprowadzani są w tajniki programowania, począwszy od zagadnień podstawowych, takich jak teoria kompilacji, syntaktyka i semantyka języków programowania, poprzez programowanie na poziomie systemu operacyjnego, aż do tworzenia rozbudowanych aplikacji biznesowych w środowisku sieciowym. Szczególnie silny nacisk kładziony jest na umiejętność rozwiązywania problemów w ramach projektów grupowych.

Do głównych zadań przyszłych absolwentów na rynku pracy należeć będą: tworzenie i rozwój istniejących systemów informatycznych, tworzenie oprogramowania i dokumentacji, nadzorowanie jakości produktów informatycznych czy też tworzenie i utrzymanie standardów kodu źródłowego i dokumentacji.

 

W programie studiów m.in.:

 • elementy teorii translacji,
 • języki asemblerowe,
 • programowanie w logice,
 • projektowanie systemów e-commerce,
 • zaawansowane metody projektowania w sieci.

 

Specjalność jest realizowania od 1. semestru na studiach stacjonarnych I stopnia.

 

 

W Polsce brakuje programistów, grafików i projektantów gier. Na tych ludzi z talentem i umiejętnościami czeka twórcza i dobrze płatna praca.

Gazeta Wyborcza

 

 

Badania nad popytem na pracę pokazują wyraźnie, że najwięcej możliwości otwiera się dla wszystkich zawodów związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, czyli dla informatyków.

Rzeczpospolita

 

 

 

Top Programmers – wirtuozi informatyki


W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, WSIiZ wprowadziła program „TOP PROGRAMMERS – wirtuozi informatyki”, elitarną, specjalistyczną ścieżkę kształcenia, realizowaną w ramach specjalności Programowanie. Ścieżka ta charakteryzuje się w stosunku do specjalności obieralnej rozszerzonym merytorycznie zakresem przedmiotów ilościowych, dobranych pod kątem rozwoju umiejętności algorytmicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. Uczestnicy programu, wybrani spośród kandydatów z różnych krajów, będą kształcić się bezpłatnie przez cały okres studiów. Warunkiem pozostania w programie jest utrzymanie odpowiedniej średniej ocen (4,25 z wybranych specjalistycznych przedmiotów) w trakcie toku studiów.

 

Kwalifikacje do programu odbywają się na podstawie wyników z testu, (przewidywany termin został zaplanowany na drugą połowę sierpnia) odpowiadającego standardom międzynarodowego testu GMAT (The Graduate Management Admission Test). Wykorzystują go szkoły biznesowe oraz prywatne firmy w procesie rekrutacji, powszechnie stosowany jest również przez prestiżowe amerykańskie uczelnie i instytucje. Testy GMAT badają zdolności werbalne, matematyczne oraz analityczne kandydatów. Dla studentów z Ukrainy test zostanie przeprowadzony w języku ukraińskim.

 

Studenci, którzy zdecydują się skorzystać z tej oferty, zostaną objęci specjalnym programem szkoleń. Udział w nich jest bezpłatny, ponieważ całościowe koszty pokrywa uczelnia. Szkolenia odbywające się na 2 poziomach (podstawowym i zaawansowanym) począwszy od 3. semestru studiów umożliwią studentom uzyskanie międzynarodowych certyfikatów informatycznych znanych firm, m.in. Cisco, Sun Microsystems, Hewlett Packard, Novell, Oracle i wiele innych. Równocześnie, w ramach programu studiów, studenci będą brali udział w tworzeniu oraz realizacji projektów informatycznych zleconych zarówno przez uczelnię lub firmy zewnętrzne (od 5. semestru studiów). Projekty te będą realizować prawdziwe zapotrzebowanie firm, co zapewni studentom cenne doświadczenie, a także umożliwi otrzymanie atrakcyjnego wynagrodzenia.


Od 3. semestru uczestnicy programu mogą przystąpić do Systemu Student Plus, umożliwiającego im m.in.: udział w dodatkowych bezpłatnych zajęciach, szkoleniach i warsztatach, czy promocję wśród pracodawców. Ponadto, dzięki współpracy uczelni z licznymi firmami, studenci będą mogli skorzystać z oferty wyjazdu na atrakcyjne praktyki i staże krajowe i zagraniczne, w tym programy Unii Europejskiej (m.in. Leonardo da Vinci). Udział w nich pozwala na zapoznanie się z międzynarodowym rynkiem pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego, a także zdobycie środków finansowych na dalszą edukację. Dodatkowym atutem jest możliwość realizacji jednego semestru studiów w najlepszych uczelniach zachodnich np. Purdue University, który jest jednym z największych i najlepszych uniwersytetów techniczne w USA.


Absolwentami programu będą wykwalifikowani specjaliści, posiadający nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności. Wszystkim absolwentom uczelnia gwarantuje oferty pracy z początkową pensją minimalną 3000 zł.

 

Szczegółowe informacje na temat przystąpienia do programu w Dziale Rekrutacji.

 

 

 

[ informatyka medyczna ]

 

Stosowanie informatyki we współczesnej medycynie staje się zjawiskiem powszechnym i będzie przybierać na sile. W USA, Japonii, krajach Europy Zachodniej już od kilkunastu lat rozwiązania informatyczne zmieniają tradycyjny obraz świadczenia opieki zdrowotnej. Tym samym, również w Polsce pojawia się coraz większa potrzeba wykształcenia kadry zdolnej do posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, znającej specyfikę funkcjonowania placówek medycznych oraz zasad działania skomputeryzowanych urządzeń medycznych i projektowania specjalistycznego oprogramowania. Działem informatyki, który zajmuje się powyższą problematyką jest informatyka medyczna.


Oprócz podstawowej wiedzy z zakresu informatyki, studenci specjalności nabędą umiejętności rozwiązywania problemów w dziedzinie ochrony zdrowia z wykorzystaniem technologii informatycznych, efektywnego posługiwania się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi w ochronie zdrowia, przygotowywania i realizacji projektów w zakresie informatyki medycznej czy weryfikacji nowych rozwiązań wykorzystujących technologie informatyczne w ochronie zdrowia.
Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w firmach informatycznych, projektujących i wdrażających medyczne systemy informatyczne oraz w placówkach opieki zdrowotnej, wykorzystujących systemy informatyczne oraz skomputeryzowane urządzenia medyczne. Będą także przygotowani do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych i wdrożeniowych w obszarze informatyki medycznej.W programie studiów m.in.:

 • podstawy bioinformatyki,
 • medyczne systemy bazodanowe,
 • podstawy projektowania internetowych serwisów medycznych,
 • telemedycyna i telematyka zdrowia.

 

Wybierając Informatykę medyczną, możesz:

 • nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie bioinformatyki i telemedycyny, przetwarzania i analizy sygnałów medycznych (np. EKG, EEG), przetwarzania i analizy obrazów medycznych,
 • zdobyć doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych dla jednostek służby zdrowia (szpitali, aptek itp.), projektowaniu systemów wspomagania diagnostyki, systemów mózg-komputer, serwisów medycznych, itp.,
 • poznać standardy wymiany informacji,
 • poznać specyfikę funkcjonowania placówek medycznych oraz zasady współpracy z lekarzami, naukowcami-medykami oraz personelem pomocniczym.

 

Zawody, w których możesz pracować:

 • programista serwisów medycznych,
 • projektant systemów telemedycznych,
 • projektant systemów bazodanowych,
 • administrator systemów i sieci komputerowych,
 • specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 

Specjalność jest realizowana od 4. semestru na studiach I stopnia.

 


[ grafika i animacja komputerowa ]

 

Studia na tej specjalności przygotowują specjalistów wykorzystujących zaawansowane oprogramowanie w zakresie grafiki 3D i animacji komputerowej. W ramach zajęć praktycznych oraz prac dyplomowych studenci realizują projekty dotyczące reklamy medialnej, krótkometrażowych filmów animowanych oraz wizualizacji trójwymiarowej.

Absolwenci są przygotowani do pracy przy zaawansowanych projektach multimedialnych w wielu dziedzinach.

W programie studiów m.in.:

 

 • grafika i animacja komputerowa,
 • grafika rastrowa i wektorowa,
 • animacja i wideo,
 • grafika trójwymiarowa,
 • modelowanie geometryczne,
 • współczesne problemy grafiki komputerowej.

 

Specjalność jest realizowania od 5. semestru na studiach I stopnia.[ systemy i sieci komputerowe ]


Absolwent tej specjalności jest przygotowany do projektowania i eksploatacji sieci i systemów informatycznych m.in. na potrzeby sterowania, zarządzania, inżynierii wiedzy i identyfikacji oraz diagnostyki. Zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu: instalowania, konfigurowania i rozwiązywania problemów związanych z siecią komputerową firmy, wykrywania i usuwania usterek związanych z funkcjonowaniem sieci, wdrażania nowego oprogramowania sieciowego, monitorowania systemów informatycznych itp.

W trakcie studiów studenci realizują cykl autoryzowanych szkoleń na poziomie CCNA (w ramach Akademii Cisco).

W programie studiów m.in.:

 

 • aplikacje bazodanowe,
 • bezpieczeństwo i ochrona danych,
 • projektowanie systemów i sieci,
 • sieciowe systemy operacyjne,
 • zarządzanie systemami i sieciami.


Specjalność jest realizowania od 5. semestru na studiach I stopnia.[ teleinformatyka ]


W ramach tej specjalności student zapoznaje się z zagadnieniami sieci teleinformatycznych począwszy od podstaw telekomunikacji, poprzez systemy i sieci telekomunikacyjne, a na telekomunikacji bezprzewodowej kończąc. Poznaje także zasady zarządzania sieciami teleinformatycznymi. Studiując teleinformatykę, studenci opanują umiejętności z zakresu języków oprogramowania, systemów operacyjnych, zagadnień z dziedziny sieci transmisyjnych, protokołów zarządzania siecią. Poznają też technologie i rozwiązania stosowane w sieciach bezprzewodowych.

W programie studiów m.in.:

 

 • podstawy telekomunikacji,
 • systemy teletransmisyjne,
 • systemy i sieci telekomunikacyjne,
 • zarządzanie sieciami teleinformatycznymi,
 • telekomunikacja bezprzewodowa.


Specjalność jest realizowania od 5. semestru na studiach I stopnia.

 

Wszyscy absolwenci studiów I stopnia uzyskują tytuł inżyniera.

 


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wychodząc naprzeciw wszystkim, których matematyka nie jest najmocniejszą stroną przygotowała system pomocy w tym zakresie. Mamy nadzieję, że nowa forma pomocy spełni swe zadanie. Teraz - bez względu na poziom nauczania matematyki w szkole średniej - wszyscy będą mieć jednakowe szanse. Oto szczegóły:

• na pierwszym semestrze pojawi się przedmiot „Matematyka elementarna” w wymiarze 16 godz. konwersatorium oraz 10 godz. ćwiczeń;
• zajęcia te będą obowiązkowe dla wszystkich, którzy nie zaliczą testu wstępnego, przeprowadzanego w ramach tego przedmiotu w ciągu pierwszych dwóch tygodni października. Studentom, którzy zaliczą test, przedmiot zostanie zaliczony. Przedmiot kończy się egzaminem;
• realizacja przedmiotu zakończy się przed rozpoczęciem realizacji zagadnień merytorycznych z takich przedmiotów jak „Analiza matematyczna”, Algebra liniowa” itp.
• dodatkowe zajęcia są bezpłatne (obowiązujące dla wszystkich studentów);
• jeśli okaże się, że przewidziany przedmiot nie będzie stanowił wystarczającej pomocy, wszyscy zainteresowani będą mogli za niewielką opłatą, „dokupić” dodatkowe zajęcia z „Matematyki elementarnej” prowadzone w godzinach popołudniowych.

 

 

opublikowano: 20 października 2008 12:01

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry