KIERUNKI STUDIÓW :: Informatyka: Studia II stopnia
Strona główna

Informatyka

Strona główna

Informatyka: Studia II stopnia


Studia II stopnia na kierunku Informatyka trwają odpowiednio:

 

  • 4 semestry dla absolwentów studiów licencjackich I stopnia,
  • 3 semestry dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia.

 

 


 

Specjalności:

 

  • inżynieria komputerowa i multimedialna
  • technologie wytwarzania oprogramowania[ inżynieria komputerowa i multimedialna ]


Studenci tej specjalności uzyskają specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii komputerowej i przetwarzania sygnałów multimedialnych. Wiedza ta, poparta umiejętnością twórczego myślenia, pozwoli im na rozwiązywanie złożonych problemów w tych obszarach zastosowań komputerów, gdzie wymagana jest umiejętność wykorzystania specjalistycznego oprogramowania, kreowanie systemów sprzętowo-programistycznych dla zastosowań telekomunikacyjnych, tworzenie specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces produkcji treści audiowizualnych, umiejętność zastosowania oprogramowania oraz technik multimedialnych w praktyce.

Absolwenci będą przygotowani do spełniania zadań społecznych - edukacji i doradztwa w zakresie wykorzystania sprzętu komputerowego i elektronicznych urządzeń powszechnego użytku w interaktywnych przekazach multimedialnych.


W programie studiów m.in.:

 

  • programowalne układy cyfrowe;
  • optoelektronika;
  • przetwarzanie dźwięku i obrazu;
  • multimedialne sieci cyfrowe;
  • systemy wirtualnej rzeczywistości.Specjalność jest realizowania od 1. semestru na studiach II stopnia dla absolwentów studiów inżynierskich oraz od 2. semestru dla absolwentów studiów licencjackich.

 


[ technologie wytwarzania oprogramowania ]


Specjalność przygotowuje studentów do pracy w firmach programistycznych, stanowiących jeden z najważniejszych i najbardziej chłonnych rynków pracy dla absolwentów kierunku Informatyka.

Absolwent będzie przygotowany do wytwarzania oprogramowania dowolnego typu ze szczególnym uwzględnieniem poprawności stosowanych metodologii tworzenia oprogramowania i metod optymalizacji tego procesu, a także kierowania zespołami programistycznymi.

 

W programie studiów m.in.:

 

  • przedmioty z obszaru inżynierii oprogramowania;
  • pracownia wytwarzania oprogramowania;
  • systemy ekspertowe;
  • multimedialny interfejs użytkownika.Specjalność jest realizowania od 1. semestru na studiach II stopnia dla absolwentów studiów inżynierskich oraz od 2. semestru dla absolwentów studiów licencjackich.

 

Wszyscy absolwenci studiów II stopnia uzyskują tytuł magistra inżyniera

 


 

opublikowano: 21 października 2008 11:46

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry