Aktualności :: Otwieramy kolejny kierunek - Magisterska Informatyka
Strona główna

Aktualności

Strona główna

Otwieramy kolejny kierunek - Magisterska Informatyka


3 lipca 2007

 

INFORMATYKA - studia II stopnia (magisterskie)

 

Z przyjemnością informujemy, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymała zgodę na uruchomienie nowego kierunku studiów. Będą to studia II stopnia (magisterskie) na kierunku INFORMATYKA.

Absolwent tego kierunku będzie posiadał ogólną wiedzę informatyczną w zakresie wszystkich treści podstawowych i kierunkowych właściwych dla studiów inżynierskich pierwszego stopnia na tym kierunku, a także będzie wykazywał biegłość w wybranej specjalności. Nabędzie wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów informatycznych o charakterze badawczym.

Studia na tym kierunku umożliwią podjęcie pracy w firmach informatycznych, administracji państwowej i samorządowej. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwenci będą mogli kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). W programie studiów znalazły się m.in. takie przedmioty jak: modelowanie i symulacja komputerowa, analiza i wizualizacja danych, psychologiczne aspekty projektowania interaktywnych systemów komputerowych, zaawansowane technologie sieciowe itp.

 

 

Studia II stopnia (magisterskie – 3 lub 4 semestry) bedą prowadzone w następujących wariantach:
4 semestry dla studentów po studiach licencjackich I stopnia,
3 semestry dla studentów po studiach inżynierskich I stopnia,

 

 

Studenci będą mogli wybrać spośród dwóch specjalności:
• Technologie wytwarzania oprogramowania
• Inżynieria komputerowa i multimedialna

 

Technologie wytwarzania oprogramowania:
Specjalność przygotowuje studentów do pracy w firmach programistycznych, stanowiących jeden z najważniejszych i najbardziej chłonnych rynków pracy dla absolwentów kierunku Informatyka. Absolwent będzie przygotowany do wytwarzania oprogramowania dowolnego typu ze szczególnym uwzględnieniem poprawności stosowanych metodologii tworzenia oprogramowania i metod optymalizacji tego procesu, a także kierowania zespołami programistycznymi.

 

W programie studiów  m.in.:
• przedmioty z obszaru inżynierii oprogramowania;
• pracownia wytwarzania oprogramowania;
• systemy ekspertowe;
• multimedialny interfejs użytkownika.

 

Inżynieria komputerowa i multimedialna:
Studenci tej specjalności uzyskają specjalistyczną wiedzę z zakresu inżynierii komputerowej i przetwarzania sygnałów multimedialnych. Wiedza ta, poparta umiejętnością twórczego myślenia, pozwoli im na rozwiązywanie złożonych problemów w tych obszarach zastosowań komputerów, gdzie wymagana jest umiejętność wykorzystania specjalistycznego oprogramowania, kreowanie systemów sprzętowo-programistycznych dla zastosowań telekomunikacyjnych, tworzenie specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces produkcji treści audiowizualnych, umiejętność zastosowania oprogramowania oraz technik multimedialnych w praktyce. Absolwenci będą przygotowani do spełniania zadań społecznych - edukacji i doradztwa w zakresie wykorzystania sprzętu komputerowego i elektronicznych urządzeń powszechnego użytku w interaktywnych przekazach multimedialnych.

 

W programie studiów m.in.:
• programowalne układy cyfrowe;
• optoelektronika;
• systemy i terminale multimedialne;
• multimedialne sieci cyfrowe;
• systemy wirtualnej rzeczywistości.

 


Zawody, w których będą mogli pracować absolwenci nowego kierunku to:
• konstruktor specjalistycznych systemów komputerowych i oprogramowania,
• projektant,
• specjalista ds. testowania,
• konsultant,
• kierownik zespołu,
• kierownik projektu,
• analityk systemowy.

opublikowano: 9 lipca 2007 13:09

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry