REKRUTACJA 2009/2010 ::
Strona główna

Plany studiów

Strona główna


kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE, studia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Formy studiów:

 

 

Studia stacjonarne


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Anatomia
2.
Antropologia
3.
Antropomotoryka
4.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
5.
Biochemia
6.
Biomechanika
7.
Ćwiczenia kompensacyjno - korekcyjne
8.
Ćwiczenia terenowe
9.
Edukacja zdrowotna
10.
Emisja głosu
11.
Fitness
12.
Fizjologia
13.
Historia kultury fizycznej
14.
Język obcy
15.
Komunikacja międzykulturowa
16.
Metodyka wychowania fizycznego
17.
Obóz letni
18.
Obóz zimowy
19.
Ochrona własności intelektualnej
20.
Organizacja i prawo w oświacie
21.
Pedagogika
22.
Pierwsza pomoc przedmedyczna
23.
Przedmiot do wyboru I
24.
Przedmiot do wyboru II
25.
Psychologia
26.
Rytmika i taniec
27.
Seminarium dyplomowe
28.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
29.
Szkolenie BHP
30.
Technologia informacyjna*
31.
Teoria i metodyka gimnastyki
32.
Teoria i metodyka koszykówki
33.
Teoria i metodyka lekkiej atletyki
34.
Teoria i metodyka piłki nożnej
35.
Teoria i metodyka piłki ręcznej
36.
Teoria i metodyka piłki siatkowej
37.
Teoria i metodyka pływania
38.
Teoria i metodyka rekreacji
39.
Teoria sportu
40.
Teoria wychowania fizycznego
41.
Tutorial I
42.
Tutorial II
43.
Tutorial III
44.
Zabawy i gry ruchowe
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 


Specjalność: Zarządzanie instytucjami sportowymi - menadżer sportu


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Ekonomika przedsiębiorstwa sportowego
2.
Etyka w sporcie
3.
Kierowanie zespołami ludzkimi
4.
Marketing w sporcie
5.
Negocjacje
6.
Organizacja i zabezpieczanie imprez sportowych
7.
Organizacja i zarządzanie kulturą fizyczną
8.
Podstawy ekonomii
9.
Podstawy marketingu
10.
Zarządzanie jakością usług w sporcie

 


Specjalność: Odnowa biologiczna


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Balneologia z hydroterapią
2.
Dietetyka
3.
Gerontologia
4.
Hipoterapia
5.
Kinezyterapia
6.
Odnowa biologiczna z masażem
7.
Odnowa psychiczna
8.
Refleksoterapia
9.
Techniki relaksacyjne
10.
Trening zdrowotny

 

 

Studia niestacjonarne


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Anatomia
2.
Antropologia
3.
Antropomotoryka
4.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
5.
Biochemia
6.
Biomechanika
7.
Ćwiczenia kompensacyjno - korekcyjne
8.
Ćwiczenia terenowe
9.
Edukacja zdrowotna
10.
Emisja głosu
11.
Filozofia
12.
Fitness
13.
Fizjologia
14.
Historia kultury fizycznej
15.
Język obcy
16.
Metodyka wychowania fizycznego
17.
Obóz letni
18.
Obóz zimowy
19.
Ochrona własności intelektualnej
20.
Organizacja i prawo w oświacie
21.
Pedagogika
22.
Pierwsza pomoc przedmedyczna
23.
Psychologia
24.
Rytmika i taniec
25.
Seminarium dyplomowe
26.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
27.
Socjologia
28.
Szkolenie BHP
29.
Technologia informacyjna*
30.
Teoria i metodyka gimnastyki
31.
Teoria i metodyka koszykówki
32.
Teoria i metodyka lekkiej atletyki
33.
Teoria i metodyka piłki nożnej
34.
Teoria i metodyka piłki ręcznej
35.
Teoria i metodyka piłki siatkowej
36.
Teoria i metodyka pływania
37.
Teoria i metodyka rekreacji
38.
Teoria sportu
39.
Teoria wychowania fizycznego
40.
Tutorial I
41.
Tutorial II
42.
Tutorial III
43.
Zabawy i gry ruchowe
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 


Specjalność: Zarządzanie instytucjami sportowymi - menadżer sportu


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Ekonomika przedsiębiorstwa sportowego
2.
Etyka w sporcie
3.
Kierowanie zespołami ludzkimi
4.
Marketing w sporcie
5.
Negocjacje
6.
Organizacja i zabezpieczanie imprez sportowych
7.
Organizacja i zarządzanie kulturą fizyczną
8.
Podstawy ekonomii
9.
Podstawy marketingu
10.
Zarządzanie jakością usług w sporcie

 


Specjalność: Odnowa biologiczna


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Balneologia z hydroterapią
2.
Dietetyka
3.
Gerontologia
4.
Hipoterapia
5.
Kinezyterapia
6.
Odnowa biologiczna z masażem
7.
Odnowa psychiczna
8.
Refleksoterapia
9.
Techniki relaksacyjne
10.
Trening zdrowotny

 

 

opublikowano: 15 grudnia 2008 07:59

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry