Strona główna

Plany studiów

Strona główna


kierunek: INFORMATYKA, s tudia II-go stopnia (dla absolwentów studiów inżynierskich)

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009 (od semestru letniego)

Formy studiów:

 

 

 

Studia stacjonarne


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza i projektowanie systemów informatycznych
2.
Analiza i wizualizacja danych
3.
Architektura komputerów i procesorów
4.
Język angielski
5.
Kierowanie zespołami ludzkimi
6.
Metody numeryczne
7.
Modelowanie i symulacja komputerowa
8.
Projekt zespołowy
9.
Psychologiczne aspekty projektowania systemów HCI
10.
Szkolenie BHP
11.
Teoretyczne podstawy informatyki
12.
Zaawansowane technologie sieciowe

 


Specjalność: Technologie wytwarzania oprogramowania


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Aplikacje lokalne - technologie programistyczne
2.
Biznesowe systemy rozproszone - technologie programistyczne
3.
Metody i techniki optymalizacji
4.
Multimedialny interfejs użytkownika
5.
Pracownia wytwarzania oprogramowania
6.
Projektowanie, refaktoryzacja i testowanie oprogramowania
7.
Seminarium magisterskie
8.
Systemy ekspertowe
9.
Systemy eksploracji danych
10.
Wykład monograficzny
11.
Zarządzanie wymaganiami i wytwarzaniem oprogramowania

 


Specjalność: Inżynieria komputerowa i multimedialna


 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Inżynieria przetwarzania sygnałów
2.
Multimedialne sieci cyfrowe
3.
Optoelektronika
4.
Podstawy automatyki i robotyki
5.
Programowalne układy cyfrowe
6.
Projektowanie systemów mikroprocesorowych
7.
Przetwarzanie dźwięku i obrazu
8.
Seminarium magisterskie
9.
Systemy wirtualnej rzeczywistości
10.
Telewizja cyfrowa
11.
Wykład monograficzny

 

 


Specjalność: Systemy komputerowe w służbie zdrowia


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin zajęć z przedmiotu
1.
Analiza sygnałów biomedycznych
32
2.
Informatyczne systemy zarządzania w służbie zdrowia
38
3.
Inżynieria przetwarzania sygnałów
30
4.
Projektowanie systemów telemedycznych
38
5.
Przetwarzanie obrazów biomedycznych
42
6.
Seminarium magisterskie
44
7.
Statystyka medyczna
30
8.
Systemy komputerowe w leczeniu i rehabilitacji
28
9.
Wspomaganie decyzji diagnostycznych
34
10.
Wykład monograficzny
28
11.
Zaawansowane technologie w medycynie
28
 
RAZEM
372

 

 

Studia niestacjonarne


Blok główny


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza i projektowanie systemów informatycznych
2.
Analiza i wizualizacja danych
3.
Architektura komputerów i procesorów
4.
Kierowanie zespołami ludzkimi
5.
Metody numeryczne
6.
Modelowanie i symulacja komputerowa
7.
Projekt zespołowy
8.
Psychologiczne aspekty projektowania systemów HCI
9.
Szkolenie BHP
10.
Teoretyczne podstawy informatyki
11.
Zaawansowane technologie sieciowe

 


Specjalność: Technologie wytwarzania oprogramowania


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Aplikacje lokalne - technologie programistyczne
2.
Biznesowe systemy rozproszone - technologie programistyczne
3.
Metody i techniki optymalizacji
4.
Multimedialny interfejs użytkownika
5.
Pracownia wytwarzania oprogramowania
6.
Projektowanie, refaktoryzacja i testowanie oprogramowania
7.
Seminarium magisterskie
8.
Systemy ekspertowe
9.
Systemy eksploracji danych
10.
Zarządzanie wymaganiami i wytwarzaniem oprogramowania

 


Specjalność: Inżynieria komputerowa i multimedialna


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Inżynieria przetwarzania sygnałów
2.
Multimedialne sieci cyfrowe
3.
Optoelektronika
4.
Podstawy automatyki i robotyki
5.
Programowalne układy cyfrowe
6.
Projektowanie systemów mikroprocesorowych
7.
Przetwarzanie dźwięku i obrazu
8.
Seminarium magisterskie
9.
Systemy wirtualnej rzeczywistości
10.
Telewizja cyfrowa

 

 

 


Specjalność: Systemy komputerowe w służbie zdrowia


 

Lp.
Nazwa przedmiotu
Liczba godzin zajęć z przedmiotu
1.
Analiza sygnałów biomedycznych
24
2.
Informatyczne systemy zarządzania w służbie zdrowia
26
3.
Inżynieria przetwarzania sygnałów
22
4.
Projektowanie systemów telemedycznych
26
5.
Przetwarzanie obrazów biomedycznych
34
6.
Seminarium magisterskie
28
7.
Statystyka medyczna
20
8.
Systemy komputerowe w leczeniu i rehabilitacji
22
9.
Wspomaganie decyzji diagnostycznych
30
10.
Zaawansowane technologie w medycynie
22
 
RAZEM
254

 

opublikowano: 12 lutego 2009 08:30

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry