O UCZELNI :: Katedra Fizjoterapii
Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Fizjoterapii


Katedra Fizjoterapii

 

 

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący z Katedrą

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza

 

 

Informacje o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry: Tyczyn, TB 206 i 207

Telefon: (017) 866-13-48

Kierownik Katedry: p.o. Kierownika Katedry dr Helena Bartyzel - Lechforowicz

Sekretarz Katedry: mgr Justyna Pękala

 

 


 

Pracownicy Katedry:

 

 

Pracownik

Konsultacje

e-mail

Notka biograficzna

 

 

Dr Helena Bartyzel - Lechforowicz

Poniedziałki

Czwartki

godz. 10.00 - 11.00

pok. TB 206

 

 

 

zobacz

 

 

Mgr Elżbieta Antosiewicz

 

Poniedziałki

godz. 13.30 - 15.30

pok. KD202

 

 

 

 

 

 

 

Mgr Justyna Pękala

 

Czwartek (19.02, 05.03, 12.03, 19.03, 26.03, 02.04, 16.04) godz. 09.40 - 11.40

 

Czwartek (26.02) godz. 11.40 - 12.40

 

Sobota (28.02) godz. 12.40 - 13.40

 

Sobota (28.03) godz. 11.00 - 11.55

 

Sobota (18.04) godz. 9.20 - 10.20

 

pok. KD101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 

Pracownik

 

Konsultacje

e-mail

 

Notka biograficzna

 

 

 

Prof. Ryszard Korczowski

12.03.09, 26.03.09, 07.05.09, 21.05.09, 04.06

godz. 10.00 - 11.00

pok. RA 10

   

 

 

 

 

 

Prof. Mieczysław Radochoński

6LZD/2006/PF/PZ

21.04.2009

12.05.2009

godz. 15.20-16.20 pok. RA10

6LZZ/2006/PF/PZ

22.03.2009 godz. 16.15 - 17.15 pok. TA106

6LZZ/2006/W/PZ

31.05.2009 godz. 16.15 - 17.15

pok. TA106

   

 

Dr Mariusz Drużbicki

 

 

 

 

 

 

Dr Mirosław Dziki

     

 

Dr Jarosław Janeczko

     

 

Dr Joanna Kądziołka

     

 

Dr Krzysztof Kołodziej

     

 

Dr Zbigniew Kozdronkiewicz

     

 

Dr Dariusz Mazurkiewicz

24.03.2009 10.00 - 10.45 Rzeszów, pokój 10

07.04.2009 10.00 - 10.45 Rzeszów, pokój 10.

   

 

Dr Olimpia Mora-Janiszewska

     

 

Dr Ryszard Palczak

     

 

Dr Aleksander Panek

     

 

Dr Rafał Polak

     

 

Dr Wojciech Rusek

     

 

Dr Rafał Sapuła

 

   

 

Dr Marek Sienicki

     

 

Dr inż Agata Szmulik

     

 

Dr Andrzej Wadowski

     

 

MBA Bogda Samoń Swiatoniowski

 

 

 

 

zobacz

 

Lek. med. Grażyna Czajak-Rogala

     

 

Lek. med. Janusz Czuma

     

 

Lek. med. Piotr Dobrucki

     

 

Lek. med. Marek Doliński

     

 

Lek. med. Agnieszka Drzymała

     

 

Lek. med. Ludomir Ficek

     

 

Lek. med. Anna Jurek

     

 

Lek. med. Małgorzata Kądziela

     

 

Lek. med. Jolanta Pałkowska

     

 

Lek. med. Grzegorz Pasternak

     

 

Lek. med. Renata Pokusa-Rzeczycka

     

 

Lek. med. Iwona Rościszewska-Żukowska

     

 

Lek. med. Agnieszka Rzeczkowska

     

 

Lek. med. Halina Szpara

     

 

Lek. med. Magdalena Szydełko

     

 

Lek. med. Marzena Trąd

     

 

Mgr Beata Bajek

 

   

 

 

Mgr Barbara Błaż-Kapusta

 

 

15.03.09, 19.04.09, 10.05.09

godz. 8.40 - 9.25

Kielnarowa, KD 202

 

 

 

 

 

Mgr Barbara Cyran-Grzebyk

15.04.09 od 16.30 - 17.30
6.05.2009 od 14.30 do 16.00
19.05.2009 od 15.00 do 16.30
17.06.2009 od 14.30 - 15.30
26.06.2009 od 14.30 do 16.30
30.06 .2009 od 14.30 do 16.00
2.09.2009 od 14.30 - 16.30
18.09.09 od 14.30 do 15.30
29.09.2009 od 14,30 - 16.00

pok. RA 10

   

 

 

Mgr Mirosława Drąg

6LZD/2006/PF/PZ

10.03.2009 godz. 16.15-17.45
22.04.2009 godz. 10.30-12.00
20.05.2009 godz. 11.00-12.00
17.06.2009 godz. 11.00-12.00

pok. RA 10

6LZZ/2006/W/PZ

19.04. 2009 godz. 14.15-15.15
10.05.2009 godz. 14.15-15.15
07.06.2009 godz. 14.15-15.15

Kielnarowa

   

 

 

Mgr Eugeniusz Jandziś

     

 

Mgr Sławomir Jandziś

     

 

Mgr Agnieszka Kaliszak

     

 

 

Mgr Magdalena Kąkol

     

 

 

Mgr Elżbieta Kędzior

     

 

Mgr Agata Kuźniar

 

 

   

 

 

Mgr Barbara Łukasik

 

 

15.03.09, 19.04.09, 10.05.09

godz. 8.40 - 9.25

Kielnarowa, KD 202

 

 

 

 

 

Mgr Rafał Słoniak

     

 

Mgr Tomasz Tittinger

     

 

Mgr Renata Zuba

 

 

23.03.09 - godz. 16.00-18.15              (3 godz.) ,Rzeszów, p. 10

05.06.09 - godz. 16.00-18.15              (3 godz.), Rzeszów, p. 10

08.06.09 - godz. 16.00-19.00              (4 godz.), Rzeszów, p.10

   

 

 


 

Działalność dydaktyczna Katedry:

 

   • Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 

Specjalność: Promocja zdrowia z fizjoterapią

 

 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Fizykoterapia
 • Kinezyterapia
 • Media w praktyce promocji zdrowia
 • Patofizjologia ogólna
 • Podstawy kliniczne i fizjoterapia w neurologii
 • Podstawy kliniczne i fizjoterapia w reumatologii
 • Podstawy kliniczne i fizjoterapia w pediatrii
 • Podstawy kliniczna i fizjoterapia w kardiologii
 • Podstawy kliniczne i fizjoterapia w geriatrii
 • Podstawy kliniczne i fizjoterapia w psychiatrii
 • Podstawy kliniczne i fizjoterapia w chirurgii i onkologii
 • Podstawy kliniczne i fizjoterapia w ginekologii i położnictwie
 • Psychoterapia
 • Socjopsychosomatyka
 • Warsztaty profilaktyki uzależnień

 

Specjalność: Zarządzanie zdrowym stylem życia - Wellness

 

 • Biomechanika ruchu i podstawy rehabilitacji
 • Gerontologia
 • Lecznictwo uzdrowiskowe
 • Media w praktyce promocji zdrowia
 • Psychoterapia
 • Rozwój umiejętności menadżerskich
 • Socjopsychosomatyka
 • Techniki zmian zachowań ludzkich
 • Warsztaty profilaktyki uzależnień
 • Wellness środowiskowy
 • Wellness w miejscu pracy

 

Działalność naukowo-badawcza

 

 • Aspekty medyczne starzenia się ludzi
 • Jakość życia osób w Polsce w wieku geriatrycznym
 • Wiedza studentów na temat zagrożeń cywilizacyjnych i ich wpływ na stan zdrowia

 

 

opublikowano: 10 marca 2009 13:42

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry