Strona główna

International Office

Strona główna

Pracownicy


PROFESOR MAREK PAŁASIŃSKI
 
Stanowisko:
Dziekan Centrum Studiów Międzynarodowych, podejmuje decyzje w istotnych sprawach związanych z tokiem studiów oraz ze sprawami studentów.
 
Telefon:

praca: (+4817) 866-1326

 

e-mail:


 
Znak zodiaku: byk
 
Zainteresowania:
International Office, kucharzenie
 

 


 

 ANNA MARACH-BIEDA

 

 
Stanowisko:
Koordynator ds. studentów z zagranicy
 
Wykonywane czynności:
Koordynator wszelkich działań International Office, tworzy harmonogramy, plany studiów oraz przygotowuje obsadę zajęć.
 
Telefon:

praca: (+4817) 866-1325

 

e-mail:


 
Znak zodiaku: lew
 
Zainteresowania:
Gotowanie, film, jazda na nartach.
 

 


 

 

MAŁGORZATA LENIART

 

 
Stanowisko:

Specjalista do spraw obsługi studentów z zagranicznych

 
Wykonywane czynności:

Bieżąca obsługa studentów, Prowadzenie dokumentacji studenckiej, przygotowywanie indeksów, wydawanie legitymacji, kontrolowanie płatności, przygotowywanie podań do rozpatrzenia Rektora, Kanclerza, Dziekana, przekazywanie decyzji studentom, przygotowanie dokumentacji do obron. Prowadzenie toku studiów studenta od momentu przyjęcia go na studia do momentu odebrania dokumentów - rezygnacji ze studiów bądź obrony.

 
Telefon:

praca: (+4817) 866-1324
 

e-mail:


 
Znak zodiaku: ryba
 
Zainteresowania: książki, psy, spacery po górach, historia sztuki

 

 


 

  

MICHAŁ BANAŚ

 

Stanowisko:

Młodszy specjalista ds. studentów zagranicznych
 
Wykonywane czynności:
Podpisanie umowy indywidualnej ze studentem o wynajem obiektów uczelnianych. Sporządzanie i aktualizowanie list mieszkańców w poszczególnych obiektach, wraz ze wskazaniem należnej odpłatności(na podstawie protokołów z Kasy i Kwestury w sprawie wpłat studentów na poczet czynszu oraz kaucji). Przekazywanie w/w list do Kierownika Centrum Studiów Międzynarodowych. Zarządzanie miejscami bazy noclegowej, w tym: przydzielanie miejsc w poszczególnych obiektach, wytłumaczenie studentom zasad dotyczących użytkowania pomieszczeń socjalnych w wynajmowanych obiektach, oraz wyposażenia budynków. Wydawanie kluczy do przydzielonego pomieszczenia, po podpisaniu umowy o wynajem, informowanie studentów o płatnościach za wynajem mieszkań oraz o terminach zapłaty, przeprowadzanie kontroli bazy noclegowej, przyjmowanie uwag dotyczących bazy, problemów z nią związanych, oraz ewentualnych uzupełnień w wyposażeniu. Współpraca z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi uczelni zgodnie z ich kompetencjami dla zabezpieczenia pomocy studentom obcokrajowcom w procesie adaptacji, oraz sprawach życia codziennego. Wykonywanie bieżących poleceń służbowych. Prodziekana w przypadku jego nieobecności Koordynatora ds. studentów zagranicznych w ramach zajmowanego stanowiska.
 
 

 

Telefon:

praca: (+4817) 866-1322
kom.: +48 600-279-678

 

e-mail:

mbanas@wsiz.rzeszow.pl
 
Znak zodiaku: 
 
Zainteresowania:
 

 

 

 


 

 

 

    

 
.

opublikowano: 24 kwietnia 2008 08:18

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry