Strona główna

International Office

Strona główna

Kierunki Studiów


 

 

 KIERUNKI STUDIÓW

Studenci zagraniczni mogą się kształcić na 2 kierunkach: Ekonomii oraz Informatyki i Ekonometrii.

 

  • Ekonomia – specjalność Zarządzanie Gościnnością:

Studenci przyswajają wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania gościnnością. Program studiów zawiera takie zagadnienia jak: system motywacyjny, rola etyki, funkcjonalność hoteli, gościnność jako część kultury korporacyjnej, satysfakcja klienta, programy lojalnościowe oraz formy i zasady gościnności. Uczą się jak wykorzystać zarządzanie gościnnością w hotelach i restauracjach przy wykorzystaniu elementów zarządzania personelem. Po ukończeniu studiów studenci są bardzo dobrze przygotowani do objęcia średnich lub wysokich stanowisk w hotelach, restauracjach, a także w agencjach turystycznych.

 

  • Ekonomia - specjalność Zarządzanie Międzynarodowe:

Studenci poznają szerokie spektrum zagadnień związanych z ekonomią w odniesieniu do zarządzania dużymi korporacjami. Uczą się jak planować i zarządzać firmą na rynku globalnym, jak wykorzystywać szanse i unikać zagrożeń oraz jak stosować systemy informatyczne w firmie. Po ukończeniu studiów studenci potrafią zarządzać firmą, jak również mogą obejmować średnie lub wysokie stanowiska w przedsiębiorstwach o różnym charakterze działalności.

 

  • Informatyka i Ekonometria – specjalność Sieci Komputerowe:

Na tym kierunku studenci kształcą się z zakresu technologii systemów informatycznych, analityki i ekonometrii przy wykorzystaniu narzędzi matematycznych i ekonomicznych do projektowania sieci informatycznych, do wspierania projektów ekonomicznych oraz do prowadzenia badań w sektorze IT. Po ukończeniu studiów studenci mogą pracować w firmach informatycznych lub w centrach badań i przetwarzania danych.

 

Po ukończeniu trzyletnich studiów licencjackich studenci otrzymują tytuł licencjata, a po ukończeniu dwuletnich studiów magisterskich – tytuł magistra.
 
opublikowano: 7 września 2007 10:21

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry