DLA STUDENTA :: Rekrutacja
Strona główna

International Office

Strona główna

Rekrutacja


Dział Współpracy z Zagranicą
Wymiana międzynarodowa jest niezwykle istotnym elementem działalności WSIiZ. Uczelnia angażuje się w międzynarodowe projekty naukowe, wymianę studentów i kadry oraz podejmuje współpracę z licznymi ośrodkami z zagranicy wzmacniając tym samym pozycję WSIiZ na arenie międzynarodowej.
Wielokulturowość - tak charakterystyczna dla współczesnych nam czasów - jest atrybutem WSIiZ. W ubiegłym roku akademickim na naszej Uczelni przebywało na regularnych studiach, programach edukacyjnych, stażach czy praktykach ok. 500 studentów z zagranicy. Wśród nich są studenci m.in. z Algierii, Bangladeszu, Chin, Finlandii, Indii, Iranu, Kanady, Mołdawii, Nepalu, Nigerii, Pakistanu, Portugalii, Rosji, Ukrainy czy USA. Nasi studenci niemalże codziennie spotykają się z ludźmi różnych narodowości, religii i kultur, wymieniają poglądy, poznają zwyczaje innych narodów. Uczelnia stwarza  warunki do wymiany doświadczeń międzynarodowych również przez organizowanie spotkań ze światowej sławy specjalistami. Na Uczelni goszczą wykładowcy z partnerskich uniwersytetów zagranicznych, przedstawiciele korpusów dyplomatycznych, instytucji i organizacji międzynarodowych.
Doświadczenie międzykulturowe, bardzo dobra znajomość języków obcych oraz umiejętność współpracy w międzynarodowych zespołach to czynniki, które wyróżniają naszych studentów oraz absolwentów na globalnym rynku pracy.

 


Obszary działania

 

  • Koordynacja programu Erasmus – The Lifelong Learning Programme – wymiana studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej,
  • Rekrutacja studentów z zagranicy na ścieżce anglojęzycznej,
  • Negocjowanie, opracowywanie i nadzór nad realizacją umów lub porozumień o współpracy międzynarodowej,
  • Współpraca z uczelniami i innymi organizacjami zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych,
  • Planowanie i organizacja wizyt gości i delegacji zagranicznych w Uczelni oraz delegacji przedstawicieli WSIiZ za granicą,
  • Organizowanie i koordynacja programów wymiany dla studentów i pracowników Uczelni i innych partnerów krajowych z instytucjami zagranicznymi,
  • Prowadzenie doradztwa i konsultacji dla studentów WSIiZ w zakresie możliwości kształcenia na uczelniach za granicą oraz studentów zagranicznych w zakresie form i kierunków kształcenia na Uczelni.

 

 


 

Kontakt:
Dział Współpracy z Zagranicą
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
Pokój 207
Tel. 017 86 61 224
Fax 017 86 61 312
e-mail:
 

 Kierownik Działu:
mgr Elżbieta Tylek-Hydryńska (017 866 12 71)
 
Zastępca Kierownika:
mgr Małgorzata Początek (017 866 12 71)

Pracownicy:
mgr Agnieszka Lampart (017 866 12 24) - Koordynator Studiów Międzynarodowych

 

 

mgr Marta Sikorska-Rokita (017 866 13 06) - Koordynator Programu Erasmus

 

 

opublikowano: 7 września 2007 10:22

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry