Strona główna

International Office

Strona główna

Legalizacja pobytu


 

 

Dokumenty, które obcokrajowiec musi doręczyć bezpośrednio po przyjeździe na Uczelnie:

 • wypełniony formularz osobowy
 • zaświadczenie lekarskie z informacją, że dana osoba może podjąć studia na wybranym kierunku,
 • akt urodzenia + tłum. na j.angielski,
 • dyplomy ukończenia szkoły średniej lub uczelni wyższej wraz z niezbędnymi pieczątkami m.in. ministerstwa spraw zagranicznych, ministerstwa edukacji oraz listem z Ambasady lub adnotacją, że dane świadectwo uprawnia do podjęcia studiów w kraju rodzinnym,
 • list akceptacyjny.
 
UWAGA! Wyżej wymienione dokumenty muszą być dostarczone w ORGINALE. W przypadku braku w momencie przyjazdu oryginałów lub braku niezbędnych pieczątek, student składa pisemne zobowiązanie, że dostarczy je w okresie nie dłuższym niż 45 dni.
 
 
 
Dokumenty, które student podpisuje gdy przyjdzie na Uczelnie:
 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (wersja polska i angielska)
 • Decyzja o przyjęciu kandydata na studia (wersja polska i angielska)
 • Ślubowanie (wersja polska i angielska)
 • Umowa najmu (tylko w przypadku, gdy student zdecyduje się na zamieszkanie w akademikach uczelni)
 
 
 
 Aby obcokrajowiec mógł legalnie przebywać w Polsce i otrzymać kartę TRC potrzebuje:
1.      paszport z ważną wizą. To podstawa!
2.      akt urodzenia + tłumaczenie. Wystarczy tylko, że student będzie posiadał angielską wersję aktu urodzenia, a o polską już My się zamartwimy. Nasz tłumacz przysięgły przetłumaczy akt urodzenia całkowicie za darmo i bardzo szybko.
3.      zaświadczenie z uczelni z informacją o niezaleganiu z płatnościami. Zaświadczenie to praktycznie można dostać od ręki, jeśli tylko student jest „czysty” z płatnościami.
4.      oświadczenie o niekaralności. Nie potrzebne nam żadne specjalne zaświadczenie od Policji! Wystarczy, gdy student podpisze nam stosowane oświadczenie gdzie oznajmia, że nie był karany ani w swoim kraju, ani w Polsce.
5.      zaświadczenie z banku. Wiadomo, że Studia nie są tanie i samo życie też kosztuje , więc gdzieś trzeba ulokować swoje pieniądze. Miłe Panie w Banku bez problemu wydrukują zainteresowanemu studentowi jego aktualny stan konta.
6.      umowa najmu + potwierdzenie zameldowania Do legalnego pobytu potrzebne jest legalne miejsce zamieszkania. Nasza szkoła oferuje pokoje w bardzo ładnych domach w całości przeznaczonych dla studentów. Umowę o zakwaterowanie można podpisać już w dzień przyjazdu. O zameldowanie student nie musi się martwić bo robią to za niego pracownicy naszego biura.  
7.      umowa z NFZ + ostatnia składka ubezpieczenia. Każdy student, aby czuć się bezpiecznie powinien być ubezpieczony, w czym również chętnie pomagamy.
8.      5 zdjęć (lewego profilu). Te 5 zdjęć jest potrzebne do ubiegania się o kartę pobytu tymczasowego. Z naszej strony możemy doradzić gdzie tanio i szybko zrobić zdjęcie.
9.      Opłata skarbowa 340 zł.
 
 
Dodatkowo dla Uczelni:
1.      zaświadczenie od lekarza o możliwości podjęcia studiów na wybranym kierunku. Wielu studentów już ma ze sobą takie zaświadczenie, ale można je uzyskać bez problemu od naszego, zaprzyjaźnionego lekarza. 
2.      świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów. Dokumenty te student powinien mieć opieczętowane przez swoją jednostkę konsularną oraz Ministerstwo Edukacji i zawierać informację, o możliwości podjęcia studiów w swoim kraju. Oprócz tego świadectwa szkolne muszą być poddane procesowi nostryfikacji. Aby odciążyć studenta z obowiązku nostryfikacji, nasze biuro całkowicie wyręcza go w tym.  
3.      4 zdjęcia, m.in. do dyplomu i indeksu. Koniecznie z uśmiechem.
 
 
Po spełnieniu powyższych wymagań student otrzymuje kartę TRC (Temporary Residence Card) na rok czasu.
 

 

 

 

Procedura ubiegania się o kartę pobytu tymczasowego (TRC):

 

Zachować odpowiedni termin!

Ostatni dzień, składania wniosku o kartę pobytu mija na 45 dni przed datą końca wizy! Nawet, jeśli z jakichś przyczyn cudzoziemiec nie posiada wszystkich niezbędnych dokumentów to i tak trzeba złożyć wniosek a braki jak najszybciej uzupełnić! Nie wolno czekać do ostatniej chwili!

 

Wizyta w Urzędzie 

W złożeniu wniosku pomaga studentowi pracownik International Office. Jeśli nie ma kolejki w Urzędzie to wizyta trwa ok.15 min. Wszystko można załatwić naprawdę bardzo sprawnie i szybko!

 

Dalszy przebieg procedury:

 • Po około 2 tyg. student otrzymuje listownie informację o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Po około miesiącu od złożenia wniosku student jest zobowiązany donieść historię rachunku za ostatni miesiąc, aby pokazać dostępne środki i wykonywane operacje na koncie.
 • 2 tygodnie później cudzoziemiec otrzymuje decyzję o zezwoleniu na zamieszkanie na czas oznaczony
 • Następnie student musi być zameldowany na okres wskazany w decyzji i wpłacić 50 zł na konto Urzędu. Potwierdzenie zameldowania i wpłaty należy złożyć w sekretariacie Urzędu i od tego momentu po ok. 2-3 tyg. student otrzymuje kartę TRC.
 

Podsumowując - cała procedura trwa ok. 2 miesiące.

Karta TRC musi być odebrana przez obcokrajowca osobiście!

opublikowano: 7 września 2007 10:23

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry