Strona główna

Aktualności

Strona główna

EKSPANSJA WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE - STAWIAMY NA ROZWÓJ


30 lipca 2007

W dniu 27.07.2007r. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie nabyła 70% udziałów w Spółce "Scientia" sp. z o.o., która jest założycielem Wyższej Szkoły Społeczno Gospodarczej w Tyczynie. W ten sposób Uczelnia przejęła faktyczną kontrolę nad WSSG w Tyczynie, co pozwoli na podjęcie energicznych działań mających na celu uzdrowienie sytuacji w WSSG, a następnie na połączenie obu Uczelni. Jest to niewątpliwie kolejny krok  korzystny dla WSIiZ, ale przede wszystkim zyskają na tym studenci WSSG, którzy kontynuować będą naukę na  jednej z wiodących uczelni niepublicznych w Polsce. Do połączenia obu uczelni dojdzie po uzyskaniu decyzji od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Do czasu przejęcia Uczelni wybrany zostanie nowy, tymczasowo pełniący obowiązki rektor. W Tyczynie zostanie utworzony jeden z wydziałów WSIiZ.

 

 

 Konferencja Prasowa 27.07 2007 r.

(od lewej) dr Andrzej Kiebała, Prorektor d/s nauki prof. dr hab. Jerzy Chłopecki, Rertor WSIiZ prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, Burmistrz Miasta i Gminy Tyczyn Kazimierz Szczepański

 

 

 

opublikowano: 20 września 2007 14:24

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry