Strona główna

Aktualności

Strona główna

IRANIAN GRADUATION 2007 – pierwsi zagraniczni studenci uzyskali tytuł magistra


3 września 2007

W czwartek 30 sierpnia 2007r. w Auli Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie odbyła się Graduacja 29-osobowej grupy studentów z Iranu. Tym samym mury WSIiZ opuścił pierwszy rocznik studentów zagranicznych, którzy ukończyli studia z tytułem magistra.

 

        


W uroczystości udział wzięli studenci, ich rodziny, pracownicy Uczelni oraz zaproszeni goście. W imieniu Władz Uczelni dyplomy ukończenia studiów wręczyli dr Wergiliusz Gołąbek – Prorektor d/s Nauczania oraz Dziekan Centrum Studiów Międzynarodowych prof. dr hab. Marek Pałasiński. W imieniu Ambasadora Islamskiej Republiki Iranu w Polsce przemówienie wygłosił Pan Mohammad Fayazi Rouzbehani – Radca d/s politycznych.

 

        

 

Irańscy studenci podjęli studia na mocy porozumienia pomiędzy Iranian Academic Centre for Education, Culture and Research a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisanego  w dniu 6 lipca 2004 r. W 2005r. 30 studentów rozpoczęło studia II stopnia w języku angielskim (trwające 4 semestry) na kierunkach IT, International Management, Hospitality Management.

 

Najwięcej, bo aż 21 studentów,  obroniło pracę na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz 8 studentów na kierunku Ekonomia. Za najlepsze wyniki w nauce wyróżniono Baghbani Shahnaz – jedyną kobietę oraz Hesara Mohammad. Studenci otrzymali dyplomy uznania oraz Złote Odznaki WSIiZ.


Iranian Academic Centre for Education, Culture and Research (ACECR) – powstało w 1980 roku. Jest to ogólnonarodowa jednostka edukacyjno - badawcza z siedzibą w Teheranie. ACECR jest organizacją pozarządową, zaangażowaną we współpracę międzynarodową, zwłaszcza w proces dialogu między cywilizacjami. Posiada jednostki konsultingowe przy największych uniwersytetach, takich jak Jahad University of Iran, Tehran University, Shiraz University of Applied Science and Technology.

 

opublikowano: 11 września 2007 13:49

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry