KIERUNKI STUDIÓW :: Ratownictwo Medyczne: Studia I stopnia
Strona główna

 

 

 

Pokaz ratownictwa medycznego zorganizowany przez studentów tego kierunku.


Ratownictwo Medyczne

Strona główna

Ratownictwo Medyczne: Studia I stopnia 

WSIiZ jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu posiada uprawnienia do kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne. Studenci tego kierunku poznają anatomię oraz funkcjonowanie organizmu ludzkiego, a także mechanizmy chorób i dysfunkcji poszczególnych układów. Zdobyta wiedza teoretyczna stanie się w dalszym toku studiów podstawą do zrozumienia klinicznych aspektów chorób oraz stanów bezpośrednio zagrażających życiu, jak i działań ratunkowych podejmowanych w postępowaniu przedszpitalnym. Posiadając wiedzę w zakresie podstaw nauk społecznych, prawa i ekonomii oraz systemów informatycznych i telekomunikacyjnych czy też polityki zdrowotnej krajów Unii Europejskiej, absolwent zdobędzie kwalifikacje do zajmowania stanowisk związanych z ratownictwem medycznym. Zajęcia kliniczne zaś są ukierunkowane na praktyczną naukę czynności reanimacyjnych.

Zgodnie ze standardami Unii Europejskiej zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która posiada wyższe wykształcenie oraz dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny".

Zapoznaj się z ofertą edukacyjną na rok akademicki 2009/2010

 

 

 

 

opublikowano: 19 grudnia 2008 14:05

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry