Aktualności :: Otwieramy nowy kierunek studiów - Ratownictwo Medyczne
Strona główna

Aktualności

Strona główna

Otwieramy nowy kierunek studiów - Ratownictwo Medyczne


14 września 2007

Z przyjemnością informujemy, że WSIiZ jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu zdobyła uprawnienia do kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne. W oparciu o współcześnie obowiązujące metody i techniki ratunkowe przygotujemy naszych studentów do podejmowania samodzielnych działań medycznych ratujących życie i zdrowie w każdych warunkach. Zapoznają się oni również z zagadnieniami z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, ale przede wszystkim nabędą umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych.

Absolwent tego kierunku będzie potrafił wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu technologii informatycznych, zdrowia publicznego, socjologii, psychologii, dydaktyki medycznej i etyki. Zajęcia obejmują bloki kształcenia teoretycznego – wykłady, ćwiczenia, seminaria oraz zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Nauka zawodu realizowana będzie w placówkach służby zdrowia takich jak: szpitale czy pogotowie ratunkowe. WSIiZ posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną dostosowaną do wymogów programowych nauczania na tym kierunku, w  jej skład wchodzą m.in. laboratorium ratownictwa medycznego, anatomii, fizjopatologii, laboratoria komputerowe, laboratoria analityczne i pracownie diagnostyczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt zgodnie z wymogami dla placówek szkolenia w tym zakresie.

 

 

 

opublikowano: 7 września 2007 15:56

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry