KIERUNKI STUDIÓW :: FAQ
Strona główna


Strona główna

FAQ


Frequently Asked Questions

LCCI IQ

 

1. Co oznacza skrót LCCI IQ?
London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications-

Kwalifikacje Międzynarodowe Londyńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej


2. Jakie kwalifikacje = certyfikaty oferuje LCCI?

LCCI proponuje egzaminy z uzyskaniem certyfikatu m.in. z języka: biznesu, marketingu, rachunkowości, finansów, umiejętności IT i wielu, wielu innych.


3. Dlaczego warto posiadać certyfikat LCCI?
Certyfikat:

 • zwiększa Twoje szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy lub ciekawego stażu w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, Australii, Kanadzie;
 • jest wymagany w wielu firmach zachodnich działających na terenie Polski jako potwierdzenie właściwego poziomu kompetencji językowych;
 • jest powszechnie wymaganym standardem podczas rekrutacji na anglojęzyczne uczelnie na całym świecie (Certyfikaty na poziomie 3 i 4) ;
 • stanowi podstawę zaliczenia lektoratu bez konieczności uczęszczania na zajęcia i jest respektowany przez większość uczelni wyższych w Polsce (Certyfikaty na poziomie 3 i 4);
 • odpowiada standardom europejskich i brytyjskich programów nauczania Common European Framework (CEFR) i UK National Qualifications Framework.


4. Jakie są najpopularniejsze egzaminy LCCI w Polsce?

 • English for Business (EFB)
 • Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC)
 • English for Tourism (EFT)
 • English Language Skills Assessment (ELSA)
 • Further Certificate for teachers of Business English (FTBE)


5. Jak mogę uzyskać certyfikat językowy LCCI?
Należy zdać egzamin w jednym z centrów egzaminacyjnych w Polsce lub w innych krajach europejskich, w Kanadzie, Australii
Więcej informacji:

www.lcci.org.pl

www.lccieb.com
Dogodne terminy egzaminów oferuje nasze Centrum Egzaminacyjne przy WSIiZ

(patrz ulotka lub terminy egzaminów LCCI IQ)


6. Kto uznaje certyfikaty LCCI?

 • uniwersytety i szkoły wyższe
 • pracodawcy instytucji handlowych, finansowych, przemysłowych.
 • polska administracja państwowa (Dziennik Ustaw nr 96 z 29 maja 2003),

Pełna lista uniwersytetów i instytucji honorujących egzaminy LCCI dostępna jest na stronie www.lccieb.com w zakładce About us.


7. Kto układa egzaminy LCCI i kto je ocenia?

 • Egzaminy układane są przez licencjowanych egzaminatorów i metodyków przy współpracy z doradcami biznesowymi.
 • Części pisemne egzaminu są sprawdzane w Wielkiej Brytanii.
 • Część ustna, nagrywana podczas egzaminu, oceniana jest dwukrotnie przez licencjonowanego egzaminatora w instytucji przeprowadzającej egzamin i przez egzaminatora w Wielkiej Brytanii.

8. Jak długo będę czekać na wynik egzaminu i certyfikat?
Wyniki i certyfikaty są udostępniane od 6 do 9 tygodni od daty egzaminu.


9. Gdzie mogę odebrać certyfikat?

Certyfikat należy odebrać osobiście w Centrum Egzaminacyjnym potwierdzając pisemnie jego odbiór.


10. Z jakich języków mogę zdawać egzamin językowy LCCI?

angielskiego, niemieckiego, francuskiego.


11. Co testują egzaminy LCCI ?

 • umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie
 • zastosowanie tych umiejętności w praktycznych, autentycznych sytuacjach pracy firm.

 

 

 

12. Z jakich części składa się egzamin English for Business ?
Egzamin EFB jest na 5 poziomach i składa się z 3 części:

 • część pisemna
 • część ustna
 • część obejmująca słuchanie


13. Czy muszę uczestniczyć w egzaminie próbnym?

Nie. Egzaminy próbne są dobrowolne, płatne. Wyniki egzaminu są komentowane na spotkaniu uczestników w kilka dni po egzaminie.


14. Czy do egzaminów zasadniczych LCCI mogą podejść osoby spoza WSIiZ ?

Tak


15. Z jakich materiałów powinienem korzystać przygotowując się do egzaminu LCCI ?

 • podręczników do języka biznesowego

 

 

 

 

16. Czy podczas egzaminu English for Business mogę korzystać ze słownika?
Kandydat może korzystać z 1 słownika dwujęzycznego wyłącznie podczas egzaminu pisemnego. Należy przynieść własny słownik.
Na części ustnej i na części dotyczącej słuchania nie można używać słowników.
Podczas egzaminu Practical Business English nie można korzystać ze słownika.


17. Czy mogę zabrać ze sobą arkusz egzaminacyjny z egzaminu EFB?

Nie. Zarówno arkusze egzaminacyjne jak i arkusze odpowiedzi są odbierane przez osoby przeprowadzające egzamin i wysyłane do Wielkiej Brytanii.


18. Czy egzamin English for Business mogę pisać ołówkiem?

Część pisemna (Writing) dotycząca dokumentów pisana jest wyłącznie długopisem/piórem niebieskim lub czarnym.
Część dotycząca słuchania (Listening) jest wypełniana ołówkiem.


19. Czy mogę ponownie przystąpić do egzaminu LCCI i ile to kosztuje?

Tak. Cena egzaminu powtórkowego jest taka sama jak pierwszego.


20. Czy mogę uzyskać duplikat certyfikatu, jeśli zgubię oryginał?

Tak. Duplikat certyfikatu jest płatny wg cennika LCCI i w 2007 roku wynosi 300 zł.

opublikowano: 26 września 2007 08:01

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry