Strona główna

Plany studiów

Strona główna

Ratownictwo Medyczne


kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE, s tudia I-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Formy studiów:

 

 

Studia stacjonarne


 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
2.
Biochemia
3.
Biofizyka
4.
Biologia
5.
Biostatystyka
6.
Demografia
7.
Ekonomia
8.
Epidemiologia
9.
Farmakologia
10.
Fizjologia
11.
Język obcy
12.
Komunikacja międzykulturowa
13.
Kwalifikowana pierwsza pomoc
14.
Medycyna katastrof
15.
Medycyna ratunkowa
16.
Medyczne czynności ratunkowe
17.
Metodologia badań naukowych
18.
Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy
19.
Międzynarodowe problemy zdrowia
20.
Mikrobiologia
21.
Nadzór sanitarno epidemiologiczny
22.
Nauka o człowieku
23.
Ochrona środowiska i zdrowie środowiskowe
24.
Ochrona własności intelektualnej
25.
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
26.
Organizacja ratownictwa medycznego
27.
Patofizjologia
28.
Pływanie z elementami ratownictwa
29.
Podstawy chirurgii
30.
Podstawy chorób wewnętrznych
31.
Podstawy dydaktyki
32.
Podstawy intensywnej terapii
33.
Podstawy medycyny sądowej
34.
Podstawy neurologii
35.
Podstawy pediatrii
36.
Podstawy położnictwa i ginekologii
37.
Podstawy prawa
38.
Podstawy psychiatrii
39.
Podstawy traumatologii narządów ruchu
40.
Podstawy zdrowia publicznego
41.
Polityka społeczna i zdrowotna
42.
Praktyka zawodowa - dysponent Zespołów Ratownictwa Medycznego
43.
Praktyka zawodowa - jednostka straży pożarnej
44.
Praktyka zawodowa - obóz sprawnościowy
45.
Praktyka zawodowa - szpitalny oddział ratunkowy i inne oddziały
46.
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
47.
Przedmiot do wyboru I
48.
Przedmiot do wyboru II
49.
Psychologia
50.
Seminarium dyplomowe
51.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
52.
Socjologia zdrowia i medycyny
53.
System prawny i ochrona zdrowia w UE
54.
Szkolenie BHP
55.
Technologia informacyjna*
56.
Toksykologia
57.
Tutorial I
58.
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
59.
Wychowanie fizyczne
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 


Studia niestacjonarne


 

 

 

 

Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
2.
Biochemia
3.
Biofizyka
4.
Biologia
5.
Biostatystyka
6.
Demografia
7.
Ekonomia
8.
Epidemiologia
9.
Etyka
10.
Farmakologia
11.
Filozofia
12.
Fizjologia
13.
Język obcy
14.
Kwalifikowana pierwsza pomoc
15.
Medycyna katastrof
16.
Medycyna ratunkowa
17.
Medyczne czynności ratunkowe
18.
Metodologia badań naukowych
19.
Metodyka nauczania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy
20.
Międzynarodowe problemy zdrowia
21.
Mikrobiologia
22.
Nauka o człowieku
23.
Ochrona środowiska i zdrowie środowiskowe
24.
Ochrona własności intelektualnej
25.
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
26.
Patofizjologia
27.
Pływanie z elementami ratownictwa
28.
Podstawy chirurgii
29.
Podstawy chorób wewnętrznych
30.
Podstawy dydaktyki
31.
Podstawy intensywnej terapii
32.
Podstawy medycyny sądowej
33.
Podstawy neurologii
34.
Podstawy pediatrii
35.
Podstawy położnictwa i ginekologii
36.
Podstawy prawa
37.
Podstawy psychiatrii
38.
Podstawy traumatologii narządów ruchu
39.
Podstawy zdrowia publicznego
40.
Polityka społeczna i zdrowotna
41.
Praktyka zawodowa - dysponent Zespołów Ratownictwa Medycznego
42.
Praktyka zawodowa - jednostka straży pożarnej
43.
Praktyka zawodowa - obóz sprawnościowy
44.
Praktyka zawodowa - szpitalny oddział ratunkowy i inne oddziały
45.
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
46.
Psychologia
47.
Seminarium dyplomowe
48.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
49.
Socjologia zdrowia i medycyny
50.
Szkolenie BHP
51.
Technologia informacyjna*
52.
Toksykologia
53.
Tutorial I
*
w ramach przedmiotu obowiązek uzyskania certyfikatu "ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych"

 

 

 

opublikowano: 15 grudnia 2008 08:00

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry