Strona główna

Aktualności

Strona główna

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania laureatem nagrody „Lider Informatyki”


2 października 2007

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została laureatem konkursu „Lider Informatyki” w  kategorii Sektor Publiczny, za wzorcowe wykorzystanie rozwiązań informatycznych. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych i liczących się nagród w branży IT  przyznawana corocznie przez tygodnik Computerworld. Podczas uroczystej gali wręczono nagrody najlepiej zinformatyzowanym firmom i instytucjom. WSIiZ  jako jedyna Uczelnia Wyższa  w Polsce została nagrodzona, wygrywając z Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

 

Na zdjęciu od lewej: Prorektor WSIiZ ds. Nauczania dr Wergiliusz Gołąbek, 
Dyrektor Pionu Informatyki Lucjan Hajder

 

Nasza uczelnia została nagrodzona m. in. za efektywne zastosowanie informatyki w codziennej pracy Uczelni, oraz za zastosowanie projektów w komunikacji oraz ulepszaniu zarządzania. Zostaliśmy uznani za jedną z tych instytucji, które są przykładem, jak należy tworzyć dobry klimat dla rozwoju gospodarki, czego rezultatem jest lepsza jakość życia mieszkańców. 

 

 

Jury oceniało kandydatów według poniższych kryteriów:

 

1.  Funkcje przedsiębiorstwa lub organizacji, które technologia informatyczna polepsza, a w szczególności:

 

 • pozwala wykorzystać strategiczne szanse przez umożliwienie zmiany organizacyjnej;
 • kreuje nowe, efektywniejsze sposoby pracy;
 • umożliwia tworzenie nowych produktów lub usług;
 • umożliwia ekspansję na nowe rynki;
 • harmonizuje stosunki z partnerami;
 • pozwala usprawnić zarządzanie;
 • sprzyja podnoszeniu jakości wyrobów i usług;
 • wymusza oszczędność.

 

 

2.  Wymierny efekt ekonomiczny uzyskany dzięki zastosowaniu technologii informatycznej przejawiający się w:

 • zwiększeniu przychodów,
 • poprawie rentowności sprzedaży i majątku,
 • obniżeniu zapasów,
 • poprawie struktury kosztów, itp.

 

3.  Istotne problemy przedsiębiorstwa czy organizacji, które rozwiązano wykorzystując technologię informatyczną.


4.  Zakres współpracy i stopień zaufania pomiędzy ścisłym kierownictwem przedsiębiorstwa czy organizacji a szefami działów informatycznych.

 

Wdrażane projekty informatyczne są odpowiedzią na pojawiające się potrzeby, co jednocześnie przyczynia się do skuteczniejszego wyjścia naprzeciw oczekiwaniom naszych Studentów. Jednocześnie wprowadzane rozwiązania są przemyślane i dostosowane tak do działań Uczelni, aby ciągle wpływać na jej rozwój. Konkurs „Lider Informatyki” jest największym przedsięwzięciem tego typu, organizowanym przez tygodnik Computerworld i promuje osiągnięcia przedsiębiorstw oraz instytucji w dziedzinie informatyzacji. W dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział ponad 800 podmiotów.

 

opublikowano: 3 października 2007 13:34

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry