Aktualności :: UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008
Strona główna

Aktualności

Strona główna

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008


4 października 2007

Ponad dziesięć tysięcy studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, w tym około siedmiuset z zagranicy 4 października 2007 roku zainaugurowało dwunasty rok akademicki. Studenci z Polski, Nigerii, Iranu, Indii i Ukrainy złożyli przysięgę „Ślubuję uroczyście” w obecności rektorów wielu uczelni z regionu, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, posłów, hierarchów kościelnych oraz osobistości świata palestry i gospodarki. Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia studentom i pracownikom Uczelni.

 

 

Ceremonię inauguracji poprowadził JM Rektor prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek. W swoim przemówieniu, przypomniał o konieczności uczestniczenia młodych ludzi w życiu społecznym Polski, o odpowiedzialności jaka na nich spoczywa. Zwrócił również uwagę na ogromną szansę dla regionu, jaką stwarza nasza Uczelnia, poprzez kształcenie studentów innych narodowości. Ci młodzi ludzie, stając się po ukończeniu studiów wykształconą, specjalistyczną kadrą zawodową, mogą przyczynić się do napływu inwestycji zarówno z Azji czy Ukrainy, jak i ekspansji naszych przedsiębiorców na obce rynki.

 

Zobacz pełny tekst przemówienia inauguracyjnego Rektora.

 

Życzenia wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów w zgodzie z samym sobą, przekazał studentom WSIiZ Ks. Biskup Edward Białogłowski. Ks. Biskup wyraził swoją nadzieję, że będą oni poszukiwać celu swojego życia w zgodzie ze swoim powołaniem.

 

 

Pełny tekst przemówienia Ks. Biskupa.

 
Immatrykulację studentów pierwszego roku poprowadził Prorektor ds. Nauczania dr Wergiliusz Gołąbek. „Ślubuję uroczyście” przyrzekli studenci w imieniu żaków zarówno polskiej narodowości, jak i ponad stu czterdziestu nowoprzyjętych studentów – obcokrajowców z Nigerii, Iranu, Pakistanu, Bangladeszu, Indii, Turcji, Nepalu, Chin, Ukrainy, Łotwy i Białorusi. Rektor złożył podziękowania w imieniu swoim i ukraińskich studentów, ministrowi Pawłowi Kowalowi, który swoim zaangażowaniem przyczynił się do przyjęcia ich w szeregi akademickiej społeczność naszej Uczelni. Minister przypomniał o roli Polski, jako członka Unii Europejskiej w procesie rozszerzenia Wspólnoty o naszego sąsiada ze Wschodu – Ukrainy.

 

 

Ważną częścią uroczystości było wręczenie nagród za: najlepsze prace dyplomowe, najwyższe wyniki w nauce, najlepszego ucznia Liceum Ogólnokształcącego WSIiZ, wręczenie statuetek w plebiscycie „Student Roku 2006/2007”. Wyróżniono również dwudziestu sześciu pracowników naukowo - dydaktycznych oraz trzydziestu sześciu administracyjnych za szczególne zaangażowanie w pracy na Uczelni. Wręczono również nagrodę zespołową za osiągnięcia artystyczne dla osób, których działania stały się filarem wielu sukcesów Zespołu Pieśni i Tańca "Karpaty". Dyrektor Pionu Rozwoju WSIiZ, Marcin Leszczyński oraz Przewodnicząca Samorządu Studenckiego - Agnieszka Brzuszek, wręczyli przyznawaną przez studentów nagrodę w plebistycie „Przyjazny wykładowca”. To niezwykle ważne dla każdego wykładowcy wyróżnienie otrzymał mgr Jerzy Pająk.

 

   

 

Rok akademicki 2007/2008 uważam za rozpoczęty” – po tych słowach JM Rektora prof. nadzw. dr hab. Piotr Kłodkowski wygłosił wykład zatytułowany „Islam jako (mniej znany) składnik tożsamości Europejskiej czyli o niechrześcijańskich korzeniach Europy”. Problematyka, którą poruszał prof. Kłodkowski w sposób znakomity wpisuje się w dyskusję o tożsamości Europejskiej i jej wielokulturowości. Profesor podkreślił, że nikt nie może kwestionować fundamentów europejskości, tj.: filozoficznej myśli greckiej, prawa rzymskiego, a w szczególności chrześcijaństwa.

      Obok tych trzech filarów pojawiają się niejako odgałęzienia, m. in.  w postaci wpływów islamu, które również składają się na wielokulturowość Europy. Wykład inauguracyjny poruszył niektóre aspekty oddziaływań tej religii na kształt Europy, zarówno w kontekście historycznym jak i politycznym. 

    Profesor mówił o obecnej sytuacji w Europie (duża migracja z krajów muzułmańskich na Stary Kontynent), która stwarza nowe problemy, szanse i zagrożenia dla współczesności. Profesor Kłodkowski wykład zakończył nawiązując do otwartości - postawy ekumenicznej Ojca Świętego Jana Pawła II, zachęcając słuchaczy do reflaksji, otwartości i dialogu z innymi wyznawcami religii.      

 

 

 

 

Zobacz Film o Uczelni '2007

 

 

opublikowano: 23 października 2007 09:00

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry