Strona główna

Aktualności

Strona główna

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ W TYCZYNIE


12 października 2007

 

W piątek 12 października br. Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza Tyczynie, będąca obecnie w trakcie łączenia z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zainaugurowała XII rok akademicki. „Po epoce Piastów, nadchodzi epoka Jagiellonów” powiedział Ks. Biskup Edward Białogłowski w swoim przemówieniu, odnosząc się do zmian na tyczyńskiej Uczelni.

 


Ceremonię otworzył Rektor WSSG prof. Piotr Kłodkowski obiecując, że mimo obaw, które towarzyszą każdemu podczas zmian, może zapewnić, że WSIiZ zrobi wszystko, aby dobre tradycje tej uczelni były kontynuowane, a to co było złe - eliminowane. Rektor odniósł się również do sytuacji dzisiejszego szkolnictwa podkreślając najważniejszą ideę w procesie kształcenia akademickiego – czyli tzw, „myśl akademicką”, która jest „tworzywem” szlachetnych postaw człowieka.
Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego. Jego Ekscelencja przypomniał rolę Szkół Wyższych, jako miejsca gdzie kreowana jest osobowość młodego człowieka. Student powinien nie tylko nabywać umiejętności, ale przede wszystkim chęci, a wręcz potrzeby dociekania do prawdy, poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania i wątpliwości, popartych gruntowną znajomością danych zagadnień. Ks. Biskup życzył tyczyńskiej Szkole, aby połączenie z WSIiZ było czasem jej rozwoju niczym epoka Jagiellonów dla Polski.
Głos zabrał również Rektor WSIiZ prof. Tadeusz Pomianek. Podziękował wszystkim osobom, które pomagały naszej Uczelni w procesie przejmowania udziałów w założycielskiej WSSG Spółce Scienta. Pokreślił, że obecnie konsolidacja sektora Uczelni Wyższych w Polsce jest konieczna i nic nie zatrzyma tego procesu. Zwrócił uwagę na fakt, że studenci WSSG na inkorporacji jedynie zyskają, gdyż otrzymają dyplom Uczelni, która zajmuje pierwsze miejsca w rankingach Szkół Wyższych, będą mogli korzystać z najnowszych technologii informatycznych stosowanych na WSIiZ, a także uczyć się w wielokulturowym otoczeniu studentów z całego świata. Dla tych, którzy będą chcieli kontynuować naukę za granicą, otworzą się ogromne możliwości w ramach współpracy WSIiZ z zagranicznymi Uniwersytetami.
Dużym przeżyciem dla studentów pierwszego roku - było ślubowanie, którego rotę przeczytał prorektor WSSG dr Krzysztof Feret.
Po wręczeniu indeksów studentom rozpoczynającym naukę, Rektor Piotr Kłodkowski, słowami Quod felix, faustum, fortunatumque sit (oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne) otworzył rok akademicki 2007/2008.
Wykład inauguracyjny zatytułowany „Etyka - estetyka – ethos” wygłosił prof. Jerzy Chłopecki. Poruszona została w nim problematyka zaniku etyki na niemal każdej płaszczyźnie życia człowieka. Odwołując się do Platońskiego pojęcia piękna jako idei najwyższej, której nierozerwalnie towarzyszy etyka i estetyka, profesor Chłopecki zwrócił uwagę na zjawisko ich rozdzielenia oraz zanikania znaczenia tej pierwszej. Prowadzi to do nowego podziału klasowego. Zanikają tradycyjne grupy społeczne, jednostka jest coraz mocniej wyalienowana. Obserwujemy również zanik autorytetów, których coraz częściej zastępują „idole”.

 

 

Pełny tekst wykładu.

Uroczystą inaugurację oprawił muzycznie Chór Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

 

 

opublikowano: 18 października 2007 11:13

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry