O UCZELNI :: Katedra Geografii
Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Geografii


 


INFORMACJE OGÓLNE

DYŻURY W KATEDRZE

PRACOWNICY KATEDRY

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA


INFORMACJE OGÓLNE

Lokalizacja Katedry: CTiR Kielnarowa pok. KA3, KA101, KA102

Telefon: (017) 866-13-43

Kierownik Katedry: prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica

Sekretarz Katedry: mgr Magdalena Skała

 

 


 

DYŻURY W KATEDRZE

 

DNI TYGODNIA

GODZINY

PONIEDZIAŁEK

08:00 - 13:00

WTOREK

08:00 - 13:00

ŚRODA

08:00 - 13:00

CZWARTEK

-

PIĄTEK

10:00 - 15:00

 


 

PRACOWNICY KATEDRY

 

 
Strona WWW
pracownika
e-mail
notka
biograficzna
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kurek
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica
Dr Krzysztof Szpara
Mgr Magdalena Skała

WWW

Mgr Łukasz Dryniak

 

 


 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 • Agroturystyka
 • Ćwiczenia terenowe
 • Geografia ekonomiczna
 • Geografia gospodarcza
 • Geografia fizyczna Polski
 • Geografia polityczna
 • Geografia turystyczna
 • Geomorfologia
 • Klimatologia z bioklimatologią
 • Krajoznawstwo
 • Objazd turystyczny I
 • Objazd turystyczny II
 • Organizacja obsługi międzynarodowego ruchu turystycznego
 • Praktyczne aspekty realizacji imprez turystycznych
 • Region turystyczny
 • Turystyka wiejska
 • Wykład monograficzny

 


 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

 

- Przemiany osadnictwa wiejskiego i turystyka wiejska w Bieszczadach Polskich w XX wieku.

- Uwarunkowania hydro-meteorologiczne i wartości progowe ekstremalnych zdarzeń geomorfologicznych

(na przykładzie lokalnych ulew i powodzi w brzeżnej strefie Pogórza. Karpackiego)

 


 

 

opublikowano: 5 stycznia 2009 13:31

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry