Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

Jan Sulmicki


prof. nadzw. dr hab. Jan Sulmicki
Katedra Ekonomii WSIiZ Rzeszów 
Sucharskiego 2, pokój 109
Telefon: 017-86-61-134
email:  
  
Notka biograficzna
Terminy konsultacji dla studentów
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa
 
 
Notka biograficzna

 

Profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta Fulbrighta, autor ponad stu prac naukowych. Specjalista w zakresie długookresowych zmian w gospodarce światowej, finansów międzynarodowych, integracji europejskiej (m.in. badacz zagadnień związanych z integracją walutową Polski w Unii Europejskiej) oraz w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. W latach 1986-2002 doradca kolejnych prezesów NBP. W latach 1990-1992 członek Rady Nadzorczej PBK S.A. Następnie, w latach 1992-1997 był przedstawicielem Polski w Radzie Nadzorczej Banku Światowego w Waszyngtonie. W latach 1997-2000 wiceminister w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.12 grudnia 2006 roku przedstawiony jako kandydat na prezesa NBP, jednak już po dwóch dniach (14 grudnia) wycofał swoją kandydaturę.

 
 

 Terminy konsultacji dla studentów 
 
Dzień tygodnia
Godziny
Miejsce
Piątek (tydzień B)
 8:00-10:00
 A109
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Działalność dydaktyczna
 
  • Prowadzone przedmioty
·        Procesy integracyjne w Europie
  • Materiały dydaktyczne dla studentów:
 
 
Działalność naukowa
 
 

 
 
 
opublikowano: 21 listopada 2007 11:08

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry