DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA :: Konferencja
Strona główna

Konferencje naukowe

Strona główna

Konferencja


Materiały z konferencji 

 

 

"Konferencja inaugurująca wdrażanie Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w Województwie Podkarpackim w latach 2007-2013"

17 października 2007 r.

 

 

Kazimierz Ziobro 

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Powitanie gości i otwarcie konferencji

 

Grażyna Gęsicka

Minister Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Społeczny w Polsce. Środki finansowe na realizację PO KL w latach 2007-2013 oraz ich podział na regiony

 

 

 

Władysław Ortyl

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

 

Ewa Kraus

Wojewoda podkarpacki

 

  

 

 

Paweł Chorąży

Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny i regionalny. Podział kompetencji i system wdrażania Programu

 

Jacek Posłuszny

Dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Zadania Instytucji Pośredniczącej PO KL

  

 

 

 

Grażyna Dytko

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL

 

 

Danuta Pawłowska

Kierownik Wydziału Rozwoju Rynku Pracy
i Integracji Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Omówienie Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  oraz Priorytetu VII Promocja integracji społecznej 

 

 

 

 

Marcin Dygoń

Kierownik Wydziału Rozwoju Kadr Regionu, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Omówienie Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

 
 

Jacek Pasternak

Kierownik Wydziału Rozwoju Kształcenia 
i Kompetencji, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Omówienie Priorytetu IX  Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach

 

 

 

 

Dyskusja i zakończenie konferencji

 

 

 

opublikowano: 26 października 2007 14:54

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry