FARSI VERSION :: دوره های آموزشی فوق برنامه
Home page

دوره های آموزشی فوق برنامه

Home page

دوره های آموزشی فوق برنامه

 

دانشجویان UITM می توانند در دوره های مجاز ILT در سیستم عملیاتی Solaris و تکنولوژی Java که توسط دانشگاه و تحت نظارت ASEC (مرکز آموزش و پرورش مجازSun) برگزار می گردد ، شرکت جویند.

  

دانشکده فناوری اطلاعات و مدیریت Rzeszow یکی از شرکای برنامه های آموزشی ارائه شده توسط بهترین شرکت های IT در دنیا می باشد: Cisco، Microsoft، Novel، .sun دانشجویان ما می توانند دوره های مجاز را به اتمام برسانند و مدارک شناخته شده بین المللی زیر را کسب نمایند:

Cisco certified Networking Associate (CCNA) or Microsoft professional MCP

 

 

آموزش با استفاده از اصول مجاز و نمونه های محصول مرتبط اجرا می شود شرکت های فناوری اطلاعات و شرکت کنندگان دوره های آموزشی به تجهیزات خاص پیشرفته دسترسی دارند کلاس ها توسط استادان برجسته علمی برگزار می شوند که استانداردهای رده بالای آموزشی را متعهد می شوند . شرکت کنندگان دوره های آموزشی یک دیپلم کسب می کنند. 

 

 

CISCO: 

از آغاز سال 2000 UITM, آکادمی cisco شده است . آموزشهایی را ارائه می دهد که شامل: شبکه های کامپیوتری، سیستم های بهره برداری، امنیت شبکه و زبانهای برنامه نویسی می باشد.

 

Prometric: 

در 2001 دانشکده فناوری اطلاعات و مدیریت در Rzeszow  مرکز آزمونهای مجاز Prometric شد. به خاطر قرارداد با شرکت های مهم IT این دانشگاه می تواند امتحاناتی در این زمینه برگزارکند.

 

ECDL

دانشگاه UITM یکی از مراکز برگزاری امتحانات گواهی نامه مهارت های هفت گانه کامپیوتر می باشد. این گواهی نامه نشانه این امر است که دارنده آن مهارت های word office  را به خوبی فرا گرفته است.

 

Microsoft : 

برمبنای برنامه علمی فناوری اطلاعات Microsoft، دانشگاه UITM یکی از مراکز مجاز آزمونهای Microsoft محسوب می گردد. uitm انواع گواهی نامه های زیر را پیشنهاد می کند:

 

        

         مدیر سیستم های مجاز مایکروسافت           (MCSA) 

         مهندس سیستم مجاز                              MCSE)) 

         مدیر پایگاه داده مجاز                          (MCDBA) 

         توسعه دهنده راه حل های مجاز مایکروسافت (MCSD)   

     

به منظور کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید:  

http://www.microsoft.com/learning/default.asp

 

 

Sun: 

دانشجویان uitm می توانند در دوره های مجاز ILT در سیستم عملیاتی Solaris و تکنولوژی Java که توسط دانشگاه و تحت نظارت ASEC (مرکز آموزش و پرورش مجازSun) برگزار می گردد ، شرکت جویند.

 

 

Novell: 

دانشگاه uitm دوره های آموزشی مدیریتNovell Net ware  را تحت نظر NATP ارائه می کند . دوره های آموزشی منتخب، منطبق بر برنامه آموزشی مبتنی بر واحد درسی و تخصص، در UITM برگزار می گردند. دانشجویان UITM بنا به انتخاب خود می توانند با قیمت های قابل رقابت در دوره ها شرکت کنند( تا 5 برابرکمتر از قیمت پیشنهادی تجاری و چند برابر کمتر از قیمت دوره های مربوطه در آمریکا و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا). علاوه بر این دوره های Microsoftو Novell به تمام دانشجویان  ارائه می گردد و همچنین دوره های علمی Cisco برای تمام علاقمندان در دسترس می باشد.

 

 

 

published: 20 December 2007 09:02

University of Information Technology and Management in Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
tel. +48 17 866 12 24
Home pagePrintUp