Aktualności :: UROCZYSTE WRĘCZENIE STYPENDIÓW
Strona główna

Aktualności

Strona główna

UROCZYSTE WRĘCZENIE STYPENDIÓW


4 grudnia 2007

 

W dniu 7 grudnia 2007 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzana w  Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów za wyniki w nauce, sporcie, SBM (Systemu Bezpłatnych Miejsc), Top Programmers.

 

W semestrze zimowym 2007/2008 udało nam się dokonać takiego podziału środków pochodzących z budżetu państwa, aby przyznać wyższe kwoty stypendiów, w porównaniu z minionym semestrem. Również w porównaniu do ubiegłego semestru jeszcze więcej osób uzyskało średnią kwalifikującą do uzyskania stypendium za wyniki w nauce.

 

      

 

Rektor prof. Tadeusz Pomianek i Prorektor ds. Nauczania dr Wergiliusz Gołąbek wręczyli dyplomy wraz z nagrodą (książką "Francja i wielcy Francuzi" autorstwa doktora Aleksandra Halla) studentom, którzy uzyskali najwyższe średnie za wyniki w nauce,  osiągnięcia w sporcie, osobom zakwalifikowanym do studiów w ramach Systemu Bezpłatnych Miejsc z najwyższą liczbą punktow oraz studentom na specjalnej ścieżce nauczania Top Programmers.

Następnie zostały wręczone stypendia naukowe WSIiZ,  za wyniki w sporcie, gratulacje studentom zakwalifikowanym do Systemu Bezpłatnych Miejsc, a także do systemu Top Programmers.

Gościem specjalnym Uroczystości Wręczenia Stypendiów był doktor Aleksander Hall, kóry bardzo gorąco pogratulował wszystkim stypendytom i życzył, aby zapał do nauki nigdy ich nie opuszczał.    

 

 

       

 

WSIiZ od początku swej działalności przyznaje z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W pierwszych latach funkcjonowania WSIiZ było to zjawisko rzadko spotykane w uczelniach niepublicznych. W roku akademickim 2002/2003 wprowadziliśmy dodatkowo finansowany z własnych środków System Bezpłatnych Miejsc, adresowany do studentów rozpoczynających studia. W ramach tego unikalnego w skali kraju systemu najlepsi studenci mogą już na I roku studiów uczyć się bezpłatnie, otrzymując stypendia pokrywające 100 lub 50% czesnego.  

 

 

Zobacz galerię zdjęć z przebiegu uroczystości wręczenia stypendiów. 

 

opublikowano: 12 grudnia 2007 10:37

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry