Strona główna

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Strona główna

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna: Studia II stopnia


Specjalności:

 

 • dziennikarstwo prasowe
 • grafika komputerowa w mediach
 • reklama i public relations
 • socjologia mediów i cyberprzestrzeni[ dziennikarstwo prasowe ]


Studia na tej specjalności oferują podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności warsztatowych, związanych głównie z pracą w tradycyjnych mediach drukowanych. Specjalność przygotowuje również do podjęcia pracy w mediach elektronicznych, szczególnie w obrębie intensywnie rozwijających się nowych mediów (dziennikarstwo internetowe).
Oprócz zajęć dydaktycznych studentom oferowane są także atrakcyjne praktyki i staże w redakcjach regionalnych i ogólnopolskich mediów, umożliwiające praktyczną realizację posiadanej wiedzy i zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Absolwenci specjalności będą przygotowani do pracy w charakterze dziennikarzy i redaktorów w redakcjach prasowych i w mediach elektronicznych. Posiadana wiedza i umiejętności umożliwią im również kierowanie i zarządzanie w instytucjach medialnych. Przygotowanie warsztatowe pozwoli im także na podejmowanie aktywności zawodowej w redakcjach internetowych i nowych mediach.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • warsztat dziennikarski,
 • dziennikarstwo on-line,
 • edytorstwo,
 • organizacja pracy redakcyjnej,
 • publicystyka polityczna.


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.[ grafika komputerowa w mediach ]


Oferta kształcenia na tej specjalności skierowana jest do osób pragnących doskonalić swoje umiejętności w zakresie tworzenia grafiki i multimediów, wykorzystywanych na potrzeby prasy, radia, telewizji i Internetu. Specjalistyczne zajęcia pozwalają na zdobycie umiejętności tworzenia, pozyskiwania i przetwarzania form wizualnych na potrzeby: Internetu, mediów masowych, branży promocyjnej i reklamowej. Przedstawiona oferta łączy w sobie możliwości rozwijania, opartych na wrażliwości artystycznej, kwalifikacji kreacyjnych oraz praktycznych umiejętności warsztatowych, związanych z tworzeniem grafik, animacji i multimediów. Zajęcia teoretyczne i warsztatowe wzbogacone są plenerem artystycznym, rozwijającym twórczą wrażliwość studentów.

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w charakterze grafików i projektantów nośników informacji, stron www, animacji i innych wizualnych form komunikacyjnych. Posiadane umiejętności umożliwiają im pracę przy składzie DTP i w charakterze fotografików. Zdobyta wiedza, dotycząca specyfiki funkcjonowania mediów oraz marketingowych form oddziaływania na odbiorcę, pozwalają na zawodową realizację w agencjach reklamowych, promocyjnych i agencjach multimedialnych.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • fotografia prasowa i reklamowa,
 • typografia,
 • projektowanie graficzne,
 • ilustracja.


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.[ reklama i public relations ]


Studia na specjalności reklama i public relations skupiają się na zagadnieniach związanych z komunikacją marketingową przedsiębiorstw, instytucji, marek i organizacji, wykorzystujących w tym celu mass media i możliwości komunikowania się z klientem. Precyzyjnie dobrane przedmioty umożliwiają studentom zdobycie wiedzy teoretycznej, związanej z psychologicznymi, prawnymi i organizacyjnymi aspektami reklamy i działalności PR. Rozwiną też praktyczne umiejętności związane z tworzeniem przekazów reklamowych, działaniami kreacyjnymi, planowaniem kampanii reklamowych i strategii public relations.

Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w charakterze specjalistów, zajmujących się komunikowaniem marketingowym. Jako copywriterzy, mediaplanerzy, rzecznicy prasowi, PR-managerowie znajdą pracę w agencjach reklamowych, domach mediowych, biurach prasowych, agencjach promocyjnych oraz w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach, prowadzących działalność marketingową i komunikacyjną.

 


W programie studiów m.in.:

 

 • komunikacja wizualna,
 • język reklamy,
 • komunikacja marketingowa w Internecie,
 • corporate identity,
 • wewnętrzne i zewnętrzne public relations.


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia.[ socjologia mediów i cyberprzestrzeni ]


Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy, pozwalającej na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania mediów masowych, mediatyzacji życia społecznego i cyberprzestrzeni. Znajomość różnorodnych aspektów społeczeństwa sieciowego, komunikacji internetowej, nowych mediów, więzi i rzeczywistości wirtualnej, przygotowują do wykonywania zawodu socjologa, odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku, opanowanego przez komputery, Internet i nowe technologie.

Absolwenci specjalności, ze względu na swoje rozległe kwalifikacje, będą mogli znaleźć zatrudnienie w charakterze analityków rynku, doradców, pracowników agencji reklamowych oraz firm informatycznych. Połączenie wiedzy socjologicznej, umiejętności informatycznych oraz rozumienie tendencji rozwojowych współczesnych mediów i ich roli w społeczeństwie informacyjnym, predestynuje absolwentów specjalności także do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, na stanowiskach odpowiedzialnych za tworzenie i realizację systemów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

 


W programie studiów między innymi:

 

 • socjologia i psychologia Internetu,
 • socjotechnika i propaganda w mediach,
 • nowe media w społeczeństwie informacyjnym,
 • analiza sieci społecznych i Web 2.0,
 • kultura masowa i audiowizualna.


Specjalność realizowana jest od 2. semestru na studiach II stopnia. 

 


 

opublikowano: 28 marca 2008 15:27

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry