Aktualności :: Międzynarodowa Konferencja "Equal. Masz Szanse. Perspektywy"
Strona główna

Aktualności

Strona główna

Międzynarodowa Konferencja "Equal. Masz Szanse. Perspektywy"


13 grudnia 2007

     W dniach 13 – 14 grudnia 2007 roku w hotelu Sheraton w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja  „Equal. Masz Szanse. Perspektywy”. Dotyczyła ona będzie szerokiego zakresu problemów i wyzwań rynku pracy, jak również związanych z tym problemów społecznych. WSIiZ był organizatorem Konferencji oraz administratorem Partnerstwa.

 

     Poruszono m. in. temat dostosowania instytucji rynku pracy do nowych tendencji zachodzących w sferze zatrudnienia oraz restrukturyzacji regionów słabo zurbanizowanych. Ponadto zaprezentowano wybrane rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektów finansowanych z Inicjatywy Wspólnotowej Equal przez partnerstwa uczestniczące w projekcie „Media Equal" oraz przez przedstawicieli instytucji wdrażających i zarządzających środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy i informacji o rezultatach działań realizowanych przez Partnerstwa.

 

    PIW EQUAL to program dla wszystkich pracodawców oraz pracowników. Podczas realizacji projektu zostały wypracowane rezultaty i produkty  adresowane do różnych grup społecznych. Dla osób,  które znajdują się w  trudnej sytuacji życiowej (długotrwałe bezrobocie, uzależnienie, niepełnosprawność, pobyt w zakładzie karnym) są oferowane skuteczne formy powrotu na rynek pracy. Jest to szeroka oferta w zakresie  podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozwoju osobistego, a dla kobiet wychowujących dzieci modele ułatwiające godzenie życia osobistego i zawodowego.  Dla pracodawców powstały propozycje prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem mogą być  zielone technologie czy  pomoc w zakresie wykorzystywania elastycznych form zatrudnienia. Co więcej, przez swą innowacyjność dają ludziom szanse, przełamują niemożność i bierność

opublikowano: 18 grudnia 2007 12:42

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry