Aktualności :: STYPENDIA MINISTRA PRZYZNANE - NAJWIĘCEJ STYPENDYSTÓW NA PODKARPACIU Z WSIiZ
Strona główna

Aktualności

Strona główna

STYPENDIA MINISTRA PRZYZNANE - NAJWIĘCEJ STYPENDYSTÓW NA PODKARPACIU Z WSIiZ


14 grudnia 2007

Siedemnastu studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2007/2008.

 

Plasuje to WSIiZ na piętnastym miejscu w Polsce pod względem ilości przyznanych stypendiów. Jednocześnie WSIiZ zajęła drugie miejsce wśród uczelni niepaństwowych z całej Polski oraz pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni na Podkarpaciu, wyprzedzając Uniwersytet Rzeszowski i Politechnikę Rzeszowską.

 

 

Lp. Nazwa uczelni 2006/2007 2007/2008 % przyznanych stypendiów w porównaniu z rokiem ubiegłym
liczba stypendiów liczba stypendiów
1 Uniwersytet Warszawski

227

207

91,19%

2 Uniwersytet Wrocławski

76

79

103,95%

3

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

94

75

79,79%

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach

72

62

86,11%

5 Uniwersytet Łódzki

40

52

130,00%

6 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

43

50

116,28%

7 Uniwersytet w Białymstoku

33

44

133,33%

8 Uniwersytet Gdański

35

35

100,00%

9 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

31

27

87,10%

10 Katolicki Uniwersytet Lubelski

29

25

86,21%

11 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

17

21

123,53%

12 Wyższa Szkoła Zrządzania i Bankowości w Krakowie

15

20

133,33

13 Uniwersytet Opolski

14

20

142,86

14 Politechnika Łódzka

17

18

105,88

15 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

18

17

94,44%

         
         
  Uniwersytet Rzeszowski

7

10

 
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

4

6

 
  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie

5

3

 
  Politachnika Rzeszowska

2

1

 
  Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu

3

0

 

 

 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce przyznawane jest studentom, którzy w minionym roku akademickim osiągnęli średnią ocen minimum 4,5 oraz odznaczyli się konkretnymi osiągnięciami naukowymi, a także zaangażowaniem w działalności na uczelni. W roku akademickim 2007/2008 wysokość stypendium Ministra wynosi 1300 złotych miesięcznie.

Opublikował: Szymon Taranda

 

opublikowano: 31 października 2008 08:18

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry