REKRUTACJA 2009/2010 ::
Strona główna

Plany studiów

Strona główna


kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, studia II-go stopnia

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2008/2009

Forma studiów:

 

 

Studia stacjonarne

 


Blok główny


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza dyskursu medialnego
2.
Ekonomika mass mediów
3.
Główne nurty kultury światowej i Polskiej XX i XXI w.
4.
Język obcy
5.
Kierowanie zespołami ludzkimi
6.
Komunikowanie międzykulturowe
7.
Komunikowanie międzynarodowe
8.
Kształtowanie i badanie opinii publicznej
9.
Marketing i reklama w społ. informacyjnym
10.
Media lokalne i środowiskowe
11.
Metody badań medioznawczych
12.
Pragmatyka językowa
13.
Prawo autorskie
14.
Psychologia społeczna
15.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
16.
Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
17.
Stosunki międzynarodowe
18.
Szkolenie BHP
19.
Teoria komunikowania masowego
20.
Wykład monograficzny

 


Specjalność: Dziennikarstwo prasowe


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Dziennikarstwo on-line
2.
Edytorstwo
3.
Lektorat prasy zagranicznej
4.
Organizacja pracy redakcyjnej
5.
Publicystyka polityczna
6.
Seminarium magisterskie
7.
Systemy medialne krajów UE
8.
Warsztat dziennikarski
9.
Współczesne problemy społeczne

Specjalność: Reklama i public relations


 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Corporate identity
2.
Determinanty wizerunku instytucji i organizacji
3.
Etyka public relations
4.
Język reklamy
5.
Komunikacja marketingowa w Internecie
6.
Komunikacja wizualna
7.
Pozagospodarcze obszary marketingu
8.
Psychologia autoprezentacji
9.
Seminarium magisterskie
10.
Wewnętrzne public relations
11.
Zarządzanie sytuacją kryzysową

Specjalność: Grafika komputerowa w mediach


 

 

 
 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Fotografia prasowa
2.
Ilustacja
3.
Plener artystyczny
4.
Projektowanie graficzne
5.
Seminarium magisterskie
6.
Typografia
 
 

Specjalność: Socjologia mediów i cyberprzestrzeni


 

 

 
 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza sieci społecznych i Web. 2.0
2.
Kultura masowa i audiowizualna
3.
Nowe media w społeczeństwie informacyjnym
4.
Prawne i etyczne aspekty nowych mediów
5.
Psychologia Internetu
6.
Seminarium magisterskie
7.
Socjologia Internetu
8.
Socjologia kultury
9.
Socjotechnika i propaganda w mediach
 
 

 

Studia niestacjonarne

 


Blok główny


 

 

 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza dyskursu medialnego
2.
Ekonomika mass mediów
3.
Główne nurty kultury światowej i Polskiej XX i XXI w.
4.
Kierowanie zespołami ludzkimi
5.
Komunikowanie międzykulturowe
6.
Komunikowanie międzynarodowe
7.
Kształtowanie i badanie opinii publicznej
8.
Marketing i reklama w społ. Informacyjnym
9.
Media lokalne i środowiskowe
10.
Metody badań medioznawczych
11.
Pragmatyka językowa
12.
Prawo autorskie
13.
Psychologia społeczna
14.
Skuteczne zachowania na rynku pracy
15.
Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
16.
Stosunki międzynarodowe
17.
Szkolenie BHP
18.
Teoria komunikowania masowego
19.
Wykład monograficzny

 


Specjalność: Dziennikarstwo prasowe


 

 

 
 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Dziennikarstwo on-line
2.
Edytorstwo
3.
Lektorat prasy zagranicznej
4.
Organizacja pracy redakcyjnej
5.
Publicystyka polityczna
6.
Seminarium magisterskie
7.
Systemy medialne krajów UE
8.
Warsztat dziennikarski
9.
Współczesne problemy społeczne
 
 

 


Specjalność: Reklama i public relations


 

 
 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Corporate identity
2.
Determinanty wizerunku instytucji i organizacji
3.
Etyka public relations
4.
Język reklamy
5.
Komunikacja marketingowa w Internecie
6.
Komunikacja wizualna
7.
Pozagospodarcze obszary marketingu
8.
Psychologia autoprezentacji
9.
Seminarium magisterskie
10.
Wewnętrzne public relations
11.
Zarządzanie sytuacją kryzysową
 


Specjalność: Grafika komputerowa w mediach


 

 
 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Fotografia prasowa
2.
Ilustacja
3.
Panel artystyczny
4. Projektowanie graficzne
5.
Seminarium magisterskie
6.
Typografia
 
 

 


Specjalność: Socjologia mediów i cyberprzestrzeni


 

 

 
 
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Analiza sieci społecznych i Web. 2.0
2.
Kultura masowa i audiowizualna
3.
Nowe media w społeczeństwie informacyjnym
4.
Prawne i etyczne aspekty nowych mediów
5.
Psychologia Internetu
6.
Seminarium magisterskie
7.
Socjologia Internetu
8.
Socjologia kultury
9.
Socjotechnika i propaganda w mediach
 
 

opublikowano: 15 grudnia 2008 08:01

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry