Strona główna

Katedry i Zakłady

Strona główna

Katedra Prawa Administracyjnego


Katedra Prawa Administracyjnego

 

 

Dyżury w Katedrze

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący z Katedrą

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność naukowo-badawcza

  

Informacje ogólne o Katedrze

 

Lokalizacja Katedry: II piętro pok. A225, Rzeszów, Sucharskiego 2

Telefon: (017) 866-11-35

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Iwona Niżnik- Dobosz

Sekretarz Katedry: mgr Aleksandra Kędzior

 


Dyżury w Katedrze:

  

Dzień tygodnia 

Godziny

Poniedziałek  

 

11.00- 12.30 dr M. Paszkowska

 

Wtorek 

      

                  11.00- 13.00   dr K. Kurzępa- Dedo DZIEKANAT p.3

 

Środa 

 

   9.00- 11.00       mgr A. Kędzior

Czwartek 

  

Piątek 

 

Sobota

 

Niedziela

 

 


  

Pracownicy Katedry:

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail Notka Biograficzna
prof. dr hab. Krystyna Chojnicka

 www

 

pobierz

prof. dr hab. Stanisław Waltoś

 www

   
prof. nadzw. dr hab. Halina Zięba-Załucka

www

   
dr Andrzej Kiebała

www

   
dr Paweł Kryczko

www

   
dr Kamilla Kurczewska

www

   
dr Marian Liwo

www

   
dr Wacław Mendys

www

   
dr Małgorzata Paszkowska

www

   
mgr Marta Berdel-Dudzińska

www

   
mgr Małgorzata Poliwka-Pacana

www

   
mgr Anna Wolińska

www

   
mgr Anna Wójtowicz-Dawid

www

   

 

 


 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

 

 

Pracownik Strona WWW
pracownika
e-mail
dr Robert Frey    
mgr Piotr Daniel    
mgr Stanisław Motyl    

 

 


 

Działalność dydaktyczna Katedry:

 

   • Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:
 • Podstawy prawa
 • Prawo konstytucyjne
 • Współczesne ustroje państwowe
 • Podstawy wiedzy o państwie i prawie
 • Prawo cywilne· Prawo bankowe
 • Prawo gospodarcze
 • Gry kierownicze
 • Prawo dla ekonomistów
 • Prawne aspekty e-biznesu
 • Politologia
 • Podstawy prawa

 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Prawo finansowe
 • Prawo pracy
 • Prawo gospodarcze
 • Gry kierownicze
 • Prawo dla ekonomistów


 

Działalność naukowo-badawcza Katedry:

 

   • Główne kierunki badań:
 • Filozofia prawa
 • Prawo ochrony zdrowia
 • Prawo bankowe
 • Prawne aspekty technologii informacyjnych
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo administracyjne materialne i procesowe
 • Prawo finansowe
 • Nauka o administracji
 • Prawo o szkolnictwie wyższym
 • Prawne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • Prawo karne materialne i procesowe
 • Prawo prasowe

 

   • Projekty naukowo-badawcze realizowane w bieżącym roku akademickim:
 • Prawne aspekty technologii informacyjnych
 • Projekt dydaktyczy "Bliżej prawa" skierowany do mieszkańców Rzeszowa i okolic, mający na celu przybliżenie podstawowcych zagadnień prawnych, których znajomość jest niezbędna w życiu codzinnym

 


opublikowano: 18 lutego 2009 11:31

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry