Strona główna

Misja

Strona główna


 

 

Misja
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

 

  1. Kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy zdolnych do tworzenia nowych wartości ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

 

  1. Kształtowanie u studentów predyspozycji potrzebnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji pozwalających utrzymywać przez cały okres życia zawodowego otwartość na zmiany, innowacyjność i mobilność intelektualną.

 

  1. Osiągnięcie przez Uczelnię poziomu centrum cywilizacyjnego oddziaływania w skali regionalnej i – w perspektywie – ponadregionalnej  m. in. przez prowadzenie badań eksplanacyjnych i aplikacyjnych dotyczących głównych aspektów rozwoju regionalnego i trans regionalnego.

 

  1. Osiągnięcie przez Uczelnię statusu akademickiego centrum naukowego zdolnego zahamować proces intelektualnego drenażu Podkarpacia oraz przyciągającego do regionu jednostki wybitne z całej Polski.

 

  1. W dalszej perspektywie osiągnięcie przez Uczelnię pozycji konkurencyjno-partnerskiej wobec najlepszych uczelni wyższych w innych krajach Unii Europejskiej w obszarach: kształcenia fachowców dla „nowej ekonomii” i wdrażania systemów informatycznych.

 

 

 

 

 

opublikowano: 21 kwietnia 2008 11:27

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry