Strona główna

Strona użytkownika portalu

Strona główna

Urszula Białek


 
 
 

 

mgr Urszula Białek
Katedra Geografii WSIiZ Rzeszów                              
CTiR Kielnarowa p. KA 102
Telefon: 017-86-61-449

e-mail: lub
 
 

Notka biograficzna
Terminy konsultacji dla studentów
Działalność dydaktyczna
Działalność naukowa

 

 

Notka biograficzna 
 

  • Notka

 

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego ze specjalnością handel i spółdzielczość.
Aktualnie asystentka w Katedrze.

 

  • Od siebie


Zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z turystyką, a zwłaszcza wpływu jaki wywiera na rozwój społeczno- gospodarczy regionów. Interesują mnie, także aspekty wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.

________________________________________
 

Terminy konsultacji dla studentów 
  

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Poniedziałek

1200- 1400

CTiR Kielnarowa  p. KA 102


   
________________________________________


Działalność dydaktyczna

 

  • Prowadzone przedmioty


- Ekonomika turystyki i rekreacji

 

  • Materiały dydaktyczne dla studentów:
  • Informacje dla studentów:

Ewentualnych wpisów i/lub zaliczeń z przedmiotu Ekonomika turystyki i rekreacji będzie dokonywał  w zastępstwie Pan Prodziekan prof. WSIZ, dr Jacek Biliński.

_______________________________________

 

 Działalność naukowa 
 

  • Tematyka badawcza:

Potencjał geoturystyczny jako element rozwoju powiatu tomaszowskiego (woj. lubelskie)

 

  • Wybrane publikacje:

Bukała U., Zaplecze agroturystyczne jako element rozwoju powiatu tomaszowskiego, [w:] Narzędzia ekonomiczno -inżynieryjne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego;  M. J. Król, M. Woźniak; Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; Rzeszów, 2008, str. 147- 154.

 

________________________________________


 

 

opublikowano: 26 września 2008 22:21

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry