Strona główna

Projekty i szkolenia

Strona główna

E-Pracownik


 

E-Pracownik” - Rozwój umiejętności kadr MŚP w zakresie zastosowania technologii informatycznych (Europejski Fundusz Społeczny, Działanie 2.3). – projekt w trakcie realizacji.

 

W ramach projektu, prowadzone są szkolenia, których program obejmuje pełny zakres zagadnień dotyczących technologii informatycznych (od podstaw informatyki do administrowania siecią). Udział w szkoleniach w ramach projektu daje możliwość zdobycia umiejętności przydatnych w zarządzaniu i prowadzeniu działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wybranym sektorze gospodarki. W ramach programu e-Pracownik realizowane są szkolenia dla kadry zarządzającej i pracowników MŚP z całego kraju.

 

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, wchodzi w skład Konsorcjum realizującego projekt, wraz z partnerami:

  • Fundacją Edukacji Ekonomicznej w Warszawie (lider projektu),
  • Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Polsko – Japońską wyższą Szkołą Technik Komputerowych w Warszawie,
  • Uniwersytetem Gdańskim.

 

Szczegółowe informacje: http://www.epracownik.edu.pl/cps/rde/xchg/pi

opublikowano: 7 kwietnia 2008 09:46

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry