UCZELNIA DLA REGIONU :: Czas na pracę – praca na czas
Strona główna

Projekty i szkolenia

Strona główna

Czas na pracę – praca na czas


 

Czas na pracę – praca na czas” - (Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL) – projekt w trakcie realizacji.

 

Zasadniczym celem projektu jest wyeliminowanie barier w korzystaniu przez sektor MŚP z zatrudnienia tymczasowego osób dyskryminowanych na rynku pracy i jednocześnie ułatwienie integracji lub reintegracji tych osób z rynkiem pracy. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości. Wśród instytucji partnerskich należy wskazać Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Edukacji, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, powiatowe urzędy pracy, instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia społeczne, uczelniane biura karier. Działania projektu, mają na celu zachęcenie potencjalnych pracodawców do zatrudniania pracowników na czas określony lub na zastępstwo. Możliwość podjęcia pracy tymczasowej przez osoby długotrwale bezrobotne będzie dla nich szansą zdobycia nowych umiejętności i zaistnienia na rynku pracy. Wspólne działania przyczynią się do wypracowania modelu zatrudniania czasowego osób z grup dyskryminowanych na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych (18- 26 lat) oraz osób po 45. roku życia.

 

Szczegółowe informacje: http://equal.spp.org.pl/ 
opublikowano: 7 kwietnia 2008 09:47

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry