UCZELNIA DLA REGIONU :: System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych
Strona główna

Projekty i szkolenia

Strona główna

System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych


 

 

„System przeciwdziałania powstawaniu bezrobocia na terenach słabo zurbanizowanych” (Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL) – projekt w trakcie realizacji.

 

Projekt realizowany jest przez kilkunastu partnerów, ale główni wykonawcy to Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo lubelskie oraz podkarpackie.

W ramach projektu przeprowadzane są doświadczalne pilotażowe badania w firmach MŚP, polegające na dostosowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu wczesnego ostrzegania przedsiębiorców o zagrożeniu upadłością firmy oraz wdrożenie systemów wspierania zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce, zwiększania zdolności konkurencyjnej MŚP jako zasadniczej metody przeciwdziałania utracie pracy przez pracowników tego sektora. Pozytywne doświadczenia z realizacji badań pilotażowych zostaną następnie wykorzystane na szerszą skalę.

 

Szczegółowe informacje: http://www.e-barometer.com/
opublikowano: 7 kwietnia 2008 09:47

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry