Strona główna

Projekty i szkolenia

Strona główna

Latające Laboratorium


 

 „Latające Laboratorium - Centrum Zaawansowanego ECDL” (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.1) – projekt zakończony (wrzesień 2007).

 

Głównym celem projektu było utworzenie Latającego Laboratorium - Centrum Zaawansowanego ECDL. Centrum przeprowadziło cykl szkoleniowy z zakresu technik i technologii informatycznych oraz egzaminy certyfikujące zaawansowanego ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Proponowane w projekcie kursy informatyczne umożliwiły grupie Beneficjentów Ostatecznych, nabycie pożądanych przez pracodawców kompetencji z zakresu zaawansowanej obsługi komputera. Ponadto uczestnicy szkoleń przystąpili do egzaminów certyfikujących zaawansowanego ECDL, dzięki czemu mieli możliwość zdobycia jednego z czterech certyfikatów informatycznych (Edytor Tekstów, Arkusz Kalkulacyjny, Baza Danych, Grafika Prezentacyjna) nieosiągalnych dotychczas w Polsce. Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych (posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub odpowiadające mu w starym systemie edukacji). Wsparcie w postaci szkoleń (kursów komputerowych) oraz egzaminów certyfikujących z zakresu zaawansowanego ECDL skierowane było do mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy ze względu na brak nowoczesnych umiejętności IT wymaganych na rynku pracy, mających problemy z utrzymaniem zatrudnienia bądź wykonujących pracę poniżej aspiracji zawodowych i płacowych. Projekt objął 300 osób, które skorzystały z 20 kursów komputerowych. Kursy zostały zrealizowane z wykorzystaniem mobilnego laboratorium komputerowego, co znacznie zwiększyło zakres terytorialny projektu.

 

Szczegółowe informacje: http://aecdl.wsiz.rzeszow.pl/ 

 

 

 

 

opublikowano: 7 kwietnia 2008 09:48

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry