Strona główna

Projekty i szkolenia

Strona główna

Własny mały biznes


 

 

„Własny mały biznes” (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.5) - projekt w trakcie realizacji.

 

Projekt zakłada wsparcie aktywnego zatrudnienia poprzez doprowadzenie mieszkańców województwa podkarpackiego do rozpoczęcia i skutecznej kontynuacji działalności gospodarczej przez Beneficjentów Ostatecznych. W ramach działań projektowych przewidziano cykl szkoleniowo-doradczy mający na celu wyposażenie 40 Beneficjentów Ostatecznych projektu w wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz zasad prowadzenia i funkcjonowania firmy z sektora MŚP. Zagadnienia te obejmują w szczególności: prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, elementy finansów i rachunkowości firmy, kwestie podatkowe, marketing i zarządzanie. Po zakończeniu 80-godzinnego cyklu szkoleniowego przeprowadzono konkurs na najlepsze biznes plany, co doprowadziło do rejestracji działalności przez 26 Beneficjentów. W chwili obecnej przedsiębiorcy korzystają ze wsparcia finansowego udzielanego w formie comiesięcznej pomocy pomostowej na opłacenie obowiązkowych składek i zobowiązań, a także jednorazowej dotacji inwestycyjną na zakup urządzeń i wyposażenie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Uczestnicy projektu wsparci merytoryczną wiedzą doradców, realizują złożenia poczynione w biznes planach oraz skutecznie wprowadzają przedsiębiorstwa na konkurencyjny rynek gospodarki wolnorynkowej.

 

Szczegółowe informacje: http://www.wlasnybiznes.net.pl/ 

 

 

 

opublikowano: 7 kwietnia 2008 09:48

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry