Strona główna

Projekty i szkolenia

Strona główna

Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych


 

 

„Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych” (Europejski Fundusz Społeczny, Działanie 2. Wzmocnienie RZL w regionach) – projekt zakończony (listopad 2006).

 

Celem ogólnym Projektu "Podkarpacki Monitoring Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych" jest osiągnięcie realnego zmniejszenia poziomu bezrobocia młodzieży poprzez dostosowanie struktury kształcenia i szkolenia do potrzeb wojewódzkiego i powiatowego rynku pracy poprzez: Podniesienie świadomości przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz sfery edukacji w zakresie potrzeb rynku pracy, poprzez upowszechnienie wyników monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych - kompleksowych analiz i badań rynku pracy (wykorzystujących zarówno statystyki urzędowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Statystycznego, jak badań własnych dotyczących planowanych przyjęć i zwolnień pracowników na reprezentacyjnej próbie pracodawców) pod kątem popytu na określone zawody i kwalifikacje oraz uwzględniających zmiany zachodzące na rynku w okresie ostatnich pięciu lat). Stworzenie mechanizmu pozwalającego skoordynować politykę podmiotów rynku pracy i sektora edukacyjnego z potrzebami rynku pracy oraz przekazanie go WUP jako instytucji posiadającej odpowiedni potencjał merytoryczny oraz ustawowe możliwości do praktycznego wykorzystania tego mechanizmu po zakończeniu projektu.

 

Szczegółowe informacje: http://www.ig.wsiz.edu.pl/zawody/ 

 

 

 

 

opublikowano: 7 kwietnia 2008 09:49

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry